Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Fanjunkare
År 1803 befalldes att de två skickligaste fältväblarna vid varje bataljon skulle förordnas till fanjunkare, med åliggande att bära fanorna. I och med 1833 års lönereglering ersattes fältbäveltjänsten av fanjunkare.
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning C H Stockenberg 1797 1814 Utan lön. H Hammarberg 1803 1816 1819 1 rotelön. M U Ramberg 1794 1826 Med 2 rotelöner. Per Wilhelm Trotzig 1802 1841 Elias Johan Lagerbjelke 1800 1841 1846 Carl Didrik von Porath 1810 1846 1861 Död 7/6 1861. Carl Malcolm Gyllensvärd 1831 1861 1881 Ludvig Leonard Löwegren 1847 1881 1886 Sergeant från Skatelövs kompani Carl Wilhelm Johnsson 1850 1886 1901 Sergeant från Skatelövs kompani Noak Otto Syréhn 1858 1901 1909
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Fanjunkare
År 1803 befalldes att de två skickligaste fältväblarna vid varje bataljon skulle förordnas till fanjunkare, med åliggande att bära fanorna. I och med 1833 års lönereglering ersattes fältbäveltjänsten av fanjunkare.
Namn Född Antagen Avsked Anmärkning C H Stockenberg 1797 1814 Utan lön. H Hammarberg 1803 1816 1819 1 rotelön. M U Ramberg 1794 1826 Med 2 rotelöner. Per Wilhelm Trotzig 1802 1841 Elias Johan Lagerbjelke 1800 1841 1846 Carl Didrik von Porath 1810 1846 1861 Död 7/6 1861. Carl Malcolm Gyllensvärd 1831 1861 1881 Ludvig Leonard Löwegren 1847 1881 1886 Sergeant från Skatelövs kompani Carl Wilhelm Johnsson 1850 1886 1901 Sergeant från Skatelövs kompani Noak Otto Syréhn 1858 1901 1909
Soldater