Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 98 (648) Berghem (Larsagård)

Vid mönstring 1717 var 1/8 av roten öde och övriga bebos av 3 gamla gubbar. 1721 var roten öde. Vid Laga skifte i Berghems by 1859 - 1862 beslutades att soldattorpet för Larsgården och Södergården skulle flyttas och få sin mark under littera H i två skiften. Detta soldattorp som var det sista på roten hette Dalen, och köptes av Peter Noak Svensson i Hovdinge och hans hustru Christina Andersdot- ter enligt salubrev upprättat 1896-03-14. Köpesumman var nio hundra kronor samt en årlig skatt i oktober månad betala 3 kronor. Kontraktet transporterades 1897-10-09 till arrendatorn Johan August Blom. Samma kontrakt transporterades 1898-??-17 till telefonarbetaren Anders Lindholm i Ljungby (f.18700127 i Vä). Han transporterar kontraktet till Anders Johan Salomonsson (f.18650827 i Angelstad) på Hansabacken i Ljungby Lillegård och hans hustru Anna Lena Andersdotter (f.18700418 i Värö) 1900-10-03. Priset inklusive fodergröda utgjorde 1600 kronor. Avsöndring skedde 1903 och fastighetsbeteckning blir Dalen 2:1.
Del av karta från laga skifte.
Här har soldattorpet legat. Foto 2007.
Sista soldaten för roten som bodde på torpet var Johan Bergman som avflyttade 1883. Därefter bebos torpet av arrendatorer, till 1899-05-04 då ett salubrev upprättas där roten säljer soldattorpet Gustavslund till soldat nr 80 vid Allbo kompani Gustaf Friberg (KR-07-0906-1883) för 1000 kronor. Fastighetsbeteckning blev Berghem Västergård 4:12. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.452', E 13° 54.546' (56.80754, 13.90911). RT-90 X= 6299455 Y= 1384182 Vill du se flygfoto?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 98 (648) Berghem (Larsagård)

Vid mönstring 1717 var 1/8 av roten öde och övriga bebos av 3 gamla gubbar. 1721 var roten öde. Vid Laga skifte i Berghems by 1859 - 1862 beslutades att soldattorpet för Larsgården och Södergården skulle flyttas och få sin mark under littera H i två skiften. Detta soldattorp som var det sista på roten hette Dalen, och köptes av Peter Noak Svensson i Hovdinge och hans hustru Christina Andersdotter enligt salubrev upprät- tat 1896-03-14. Köpesumman var nio hundra kronor samt en årlig skatt i oktober månad betala 3 kronor. Kontraktet transporterades 1897-10-09 till arrendatorn Johan August Blom. Samma kontrakt transporterades 1898-??-17 till telefonarbetaren Anders Lindholm i Ljungby (f.18700127 i Vä). Han transporterar kontraktet till Anders Johan Salomonsson (f.18650827 i Angelstad) på Hansabacken i Ljungby Lillegård och hans hustru Anna Lena Andersdotter (f.18700418 i Värö) 1900-10-03. Priset inklusive fodergröda utgjorde 1600 kronor. Avsöndring skedde 1903 och fastighetsbeteckning blir Dalen 2:1.
Del av karta från laga skifte.
Sista soldaten för roten som bodde på torpet var Johan Bergman som avflyttade 1883. Därefter bebos torpet av arrendatorer, till 1899-05-04 då ett salubrev upprät- tas där roten säljer soldattorpet Gustavslund till soldat nr 80 vid Allbo kompani Gustaf Friberg (KR-07-0906-1883) för 1000 kronor. Fastighetsbeteckning blev Berghem Västergård 4:12. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48.452', E 13° 54.546' (56.80754, 13.90911). RT-90 X= 6299455 Y= 1384182 Vill du se flygfoto?
Här har soldattorpet legat. Foto 2007.
Soldater