Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 28 (578) Bolmaryd (Byagård)

Redan på en tidig karta från 1694 var byns båda soldattorp placerade söder om Röreås utlopp i Bolmån. På de två kartor som finns från 1728 är det angivet vilka åkrar och ängar som tillhörde respektive torp. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.283', E 13° 46.645' (56.70472, 13.77742). RT-90 X= 6288239 Y= 1375800 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från 1728.
Det nya soldattorpet skulle flyttas till ett område utmärkt med littera Dc på skifteskartan och var i två skiften, där ett låg söder vägen vid nuvarande Skoghem vilket skulle uppodlas. Det andra skiften var den äng som tillhörde det gamla torpet och låg efter Röreå. År 1883 fastställs ett nytt laga skifte som berör Bolmaryd Byagård. Då beslutas att soldattorpet skulle flyttas till rågången mot Hamneda socken och på skifteskartan utmärkt med D. De två sista placeringarna av soldattorpet har troligen aldrig blivit bebyggda eftersom soldaterna haft egna gårdar eller bott i andra sock- nar.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 28 (578) Bolmaryd (Byagård)

Redan på en tidig karta från 1694 var byns båda soldattorp placerade söder om Röreås utlopp i Bolmån. På de två kartor som finns från 1728 är det angivet vilka åkrar och ängar som tillhörde respektive torp. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.283', E 13° 46.645' (56.70472, 13.77742). RT-90 X= 6288239 Y= 1375800 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från 1728.
Det nya soldattorpet skulle flyttas till ett område utmärkt med littera Dc på skiftes- kartan och var i två skiften, där ett låg söder vägen vid nuvarande Skoghem vilket skulle uppodlas. Det andra skiften var den äng som tillhörde det gamla torpet och låg efter Röreå. År 1883 fastställs ett nytt laga skifte som berör Bolmaryd Byagård. Då beslutas att soldattorpet skulle flyttas till rågången mot Hamneda socken och på skifteskartan utmärkt med D. De två sista placeringarna av soldattorpet har troligen aldrig blivit bebyggda efter- som soldaterna haft egna gårdar eller bott i andra socknar.
Soldater