Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 102 (652) Kånna (Skattegård)

När Laga skifte sker 1829-1831 låg soldattorpet i östra kanten av Skattegårds inägor, och var delat i två skiften. Sista soldaten som levde på rotens soldattorp var Magnus Andersson Krut som avflyttade efter dotterns död 1847-07-09, men han var fort- farande soldat för roten till 1862. Efterföljande soldater för roten har inte bott i Kånna. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.584', E 13° 54.376' (56.77641, 13.90626). RT-90 X= 6295994 Y= 1383912 Vill du se flygfoto?
Områden som tillhörde soldattorpet före skiftet 1878.
Vid hemmansklyvning 1878 beslutade man att flytta soldattorpet till ett område söder om torpet Flyen till Haghults rågång, där man varken byggde stuga eller odlade upp marken. Området fick beteckningen E på kartan som upprättades och arealen var 13,7425 hektar.
Området E tillhörde soldattorpet efter skiftet
År 1902 sålde roten 8,17 hektar av soldattorpet till häradshövding Carl Wester i Helsingborg för 1241 kronor. Fastighetsbeteckning blev Kånna Skattegård 1:12. Den återstående delen av soldattorpet delas mellan rotens ägare 1925. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.101', E 13° 55.126' (56.75168, 13.91876). RT-90 X= 6293220 Y= 1384600 Vill du se flygfoto?
Karta från delningen av resterande del av soldattorpet 1925.
Avskrift av köpekontrakt 1902.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 102 (652) Kånna (Skattegård)

När Laga skifte sker 1829-1831 låg soldattorpet i östra kanten av Skattegårds inägor, och var delat i två skiften. Sista soldaten som levde på rotens soldattorp var Magnus Andersson Krut som avflyttade efter dotterns död 1847-07-09, men han var fortfarande soldat för roten till 1862. Efterföljande soldater för roten har inte bott i Kånna. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.584', E 13° 54.376' (56.77641, 13.90626). RT-90 X= 6295994 Y= 1383912 Vill du se flygfoto?
Områden som tillhörde soldattorpet före skiftet 1878.
Vid hemmansklyvning 1878 beslutade man att flytta soldattorpet till ett område söder om torpet Flyen till Haghults rågång, där man varken byggde stuga eller odlade upp marken. Området fick beteckningen E på kartan som upprättades och arealen var 13,7425 hektar.
Området E tillhörde soldattorpet efter skiftet
År 1902 sålde roten 8,17 hektar av soldattorpet till häradshövding Carl Wester i Helsingborg för 1241 kronor. Fastighetsbeteckning blev Kånna Skattegård 1:12. Den återstående delen av soldattorpet delas mellan rotens ägare 1925. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.101', E 13° 55.126' (56.75168, 13.91876). RT-90 X= 6293220 Y= 1384600 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpekontrakt 1902.
Karta från delningen av resterande del av soldattorpet 1925.
Soldater