Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 83 (633) Annerstad (Brogård)

Enligt salubrev daterat 1899-02-21 säljer roten soldattorpet "Qvallsjöbackarna", utom ladugårdshusen som tillhörde utroten Skäckarp söder- gård, till soldaten för rote 126 August Nyrén och hans hustru för 600 kronor. Torpet skulle tillträdas 14 mars samma år, och familjen flyttade från Bolmen 21 maj. Arealen var 20,3950 hektar och fastighetsbeteckning blev Annerstad Brogård 2:15. Namnet Fridhem förekommer inte i dessa handlingar utan har tydligen tillkommit när Nyrén var ägare. Torpet är numera sommarbostad. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.603', E 13° 42.730' (56.77672, 13.71217). RT-90 X= 6296375 Y= 1372050. Vill du se flygfoto?
Del av lagaskifteskartan 1837 där soldattorpet är utmärkt med G.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 83 (633) Annerstad (Brogård)

Enligt salubrev daterat 1899-02-21 säljer roten soldattorpet "Qvallsjöbackarna", utom ladugårdshusen som tillhörde utroten Skäckarp södergård, till soldaten för rote 126 August Nyrén och hans hustru för 600 kronor. Torpet skulle tillträdas 14 mars samma år, och familjen flyttade från Bolmen 21 maj. Arealen var 20,3950 hek- tar och fastighetsbeteckning blev Annerstad Brogård 2:15. Namnet Fridhem förekommer inte i dessa handlingar utan har tydligen tillkommit när Nyrén var ägare. Torpet är numera sommarbostad. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.603', E 13° 42.730' (56.77672, 13.71217). RT-90 X= 6296375 Y= 1372050. Vill du se flygfoto?
Del av lagaskifteskartan 1837 där soldattorpet är utmärkt med G.
Soldater