Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 56 (606) Lidhult (Klockaregård)

Vid Laga Skifte i Lidhults by 1830-1832 beslutades att soldattorpet skulle flyttas från ett område som efter skiftet blev littera C Nr 1 Storegård 1:2 och få sin mark i två skiften med beteckningen D Nr 3 Klockaregård. Position av gamla torpplanen före Laga Skiftet 1832. WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.712', E 13° 26.460' (56.82854, 13.44100). RT-90 X= 6302683 Y= 1355676
Soldattorpen före skiftet 1832.
Soldattorpen efter skiftet 1832.
Västra skiften efter Laga Skifte 1832. WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.681', E 13° 27.154' (56.82801, 13.45257). RT-90 X= 6302600 Y= 1356380 Östra skiften WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.041', E 13° 27.719' (56.83402, 13.46198). RT-90 X= 6303249 Y= 1356977 År 1881-1882 sker ett ägobyte där ovanstående västra skift kallad littera A byts, så att soldattorpet istället får skiften B som låg i Klockaregårds sydöstra del. Denna del kallades Svensön vilket har ändrats, så att nuvarande benämning är Skogsön. WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.262', E 13° 27.839' (56.82104, 13.46398). RT-90 X= 6301800 Y= 1357050
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 56 (606) Lidhult

(Klockaregård)

Vid Laga Skifte i Lidhults by 1830-1832 beslutades att soldattorpet skulle flyttas från ett område som efter skiftet blev littera C Nr 1 Storegård 1:2 och få sin mark i två skiften med beteckningen D Nr 3 Klockaregård. Position av gamla torpplanen före Laga Skiftet 1832. WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.712', E 13° 26.460' (56.82854, 13.44100). RT-90 X= 6302683 Y= 1355676
Soldattorpen före skiftet 1832.
Soldattorpen efter skiftet 1832.
Västra skiften efter Laga Skifte 1832. WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.681', E 13° 27.154' (56.82801, 13.45257). RT-90 X= 6302600 Y= 1356380 Östra skiften WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.041', E 13° 27.719' (56.83402, 13.46198). RT-90 X= 6303249 Y= 1356977 År 1881-1882 sker ett ägobyte där ovanstående västra skift kallad littera A byts, så att soldattorpet istället får skiften B som låg i Klockaregårds sydöstra del. Denna del kallades Svensön vilket har ändrats, så att nuvarande benämning är Skogsön. WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.262', E 13° 27.839' (56.82104, 13.46398). RT-90 X= 6301800 Y= 1357050
Soldater