Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Mönsterskrivareboställe
Klicka på markörerna för mer information.
Vill Du läsa om stämning för dålig väghållning till gårdarna vid hösttinget 1843.
Klicka på någon av bilderna för att läsa den i ett nytt fönster. Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:261 (1843) Bild 2280 (AID: v465745.b2280)
Erik Silverhielm bortbytte gården till kronan mot 1684 års ränta.Redan 1686 var Bohult boställe för mönsterskrivare Bengdt Staaff, enligt rullan. Troligen flyttade han inte till Bohult utan bodde kvar Nöttja socken, där han avled 1692. Den första mönsterskrivare, som med säkerhet bott på bostället var Salomon Ekman som omtalas i kyrkböckerna 1719 - 1723. Möjligen påverkade en rättsprocess med Zachris Persson, som var en av brukarna av bostället, att han flyttade till Traryd någon gång mellan 1723 - 1728. Efterträdare som mönsterskrivare var Abraham Lemchen som även han bodde i Bohult, där ett av barnen föddes
Del av kartan från laga skifte av utmarken 1846.
Bohult har haft två gårdar, vilka är markerade på kartorna från laga skifte av utmarken 1846 och Topografiska kartan från 1871. Någon karta över inägorna förekommer inte tidigare än 1893, då Bohult hade upphört att vara militärboställe och överförts till Domänstyrelsen. Länsstyrelsen gav då lantmätaren Victor Sandberg i uppdrag att göra en uppmätning och beskrivning av inägorna, vilken bara visar en av gårdarna samt torpen Bullerbo (Fällan) och Planen (Lindsholmen).
Kartan från 1893.
Kvarvarande gården. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.824' E 13° 32.226' (56.880400, 13.537100). RT-90 X 6308253 Y 1361729. Gården som saknas på ovanstående karta har haft ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.512' E 13° 31.890' (56.875195, 13.531505). RT-90 X 6307690 Y 1361372.
Gården från nordväst år 2007.
Gården från sydväst år 2007.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Mönsterskrivarboställe
Klicka på markörerna för mer information.
Vill Du läsa om stämning för dålig väghållning till gårdarna vid hösttinget 1843.
Klicka på någon av bilderna för att läsa den i ett nytt fönster. Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:261 (1843) Bild 2280 (AID: v465745.b2280)
Erik Silverhielm bortbytte gården till kronan mot 1684 års ränta.Redan 1686 var Bohult boställe för mönsterskrivare Bengdt Staaff, enligt rullan. Troligen flyttade han inte till Bohult utan bodde kvar Nöttja socken, där han avled 1692. Den första mönsterskrivare, som med säkerhet bott på bostället var Salomon Ekman som omtalas i kyrkböckerna 1719 - 1723. Möjligen påverkade en rättsprocess med Zachris Persson, som var en av brukarna av bostället, att han flyttade till Traryd någon gång mellan 1723 - 1728. Efterträdare som mönsterskrivare var Abraham Lemchen som även han bodde i Bohult, där ett av barnen föddes
Del av kartan från laga skifte av utmarken 1846.
Bohult har haft två gårdar, vilka är markerade på kartorna från laga skifte av utmarken 1846 och Topografiska kartan från 1871. Någon karta över inägorna förekommer inte tidigare än 1893, då Bohult hade upphört att vara militärboställe och överförts till Domänstyrelsen. Länsstyrelsen gav då lantmätaren Victor Sand- berg i uppdrag att göra en uppmätning och beskrivning av inägorna, vilken bara visar en av gårdarna samt torpen Bullerbo (Fällan) och Planen (Lindsholmen).
Kartan från 1893.
Kvarvarande gården. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.824' E 13° 32.226' (56.880400, 13.537100). RT-90 X 6308253 Y 1361729. Gården som saknas på ovanstående karta har haft ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 52.512' E 13° 31.890' (56.875195, 13.531505). RT-90 X 6307690 Y 1361372.
Gården från nordväst år 2007.
Gården från sydväst år 2007.
Soldater