Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 121 (671) Hölminge (Mellangård)

Vid laga skifte i Hölminge fastställt 1862 beslutades att flytta soldattorpet till det så kallade Mjälen området, som på skifteskartan blev utmärkt med littera J. Enligt köpekontrakt daterat 1912-03-28 säljer Gustav Karlsson sin andel i soldattorpet för 875 kronor till August Israelsson och Carl Johan Gustavsson, som var ägare av vardera 1/4 mantal Hölminge Mellangård. Fastighetsbeteckning blev Mjälen 1:1 och arealen var 23,5771 hektar. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 54.455', E 13° 47.007' (56.90758, 13.78345). RT-90 X= 6310813 Y= 1376837 Vill du se flygfoto?
Del av karta från laga skifte 1862 med nya torpplanen J.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 121 (671) Hölminge (Mellangård)

Vid laga skifte i Hölminge fastställt 1862 beslutades att flytta soldattorpet till det så kallade Mjälen området, som på skifteskartan blev utmärkt med littera J. Enligt köpekontrakt daterat 1912-03-28 säljer Gustav Karlsson sin andel i soldattor- pet för 875 kronor till August Israelsson och Carl Johan Gustavsson, som var ägare av vardera 1/4 mantal Hölminge Mellangård. Fastighetsbeteckning blev Mjälen 1:1 och arealen var 23,5771 hektar. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 54.455', E 13° 47.007' (56.90758, 13.78345). RT-90 X= 6310813 Y= 1376837 Vill du se flygfoto?
Del av karta från laga skifte 1862 med nya torpplanen J.
Soldater