Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 114 (664) Kvänslöv (Nedregård)

Före Laga skifte i Kvänslövs by fastställt 1861 är de gamla soldattorpen Nr 106 och 114 utmärkta i figuren nr 74 där även två byggnader är inritade på kartan. Den sista soldaten som bodde på torpet var Sven Qvick som var gift med företrädarens dotter Maja. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.220', E 13° 51.300' (56.83700, 13.85500). RT-90 X= 6302828 Y= 1380971 Vill du se flygfoto? Denna position överensstämmer inte med torpinventering gjord i Angelstad där man utgått från en Storskifteskarta från år 1700. I samband med Laga skifte beslutades att detta torp skulle flyttas till littera E på skifteskartan. Detta soldattorp kallas i folkmun för Neros torp efter första och sista soldaten på torpet. Nero flyttade till soldattorpet omkring 1870. Ett salubrev upprättas 1897-12-06 där Peter Gustav Andersson och hans hustru Britta Johansdotter i Kvänslöv Nedregård köper soldattorpet för 916 kronor och 67 öre av roten. Arealen var 11,3250 hektar och fick fastighetsbeteckning Nerostorp 1:1. Nero avflyttar 1898 och av torpet återstår rester av husgrunden och är utmärkt med skylt nr 37 vid torpinventering. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.089', E 13° 50.447' (56.83481, 13.84079). RT-90 X= 6302609 Y= 1380097 Vill du se flygfoto?
Källor: Lantmäterihandlingar på webben Torpinventering med titeln “Stavsjö Neglinge byar”. Husförhörslängder.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 114 (664) Kvänslöv (Nedregård)

Före Laga skifte i Kvänslövs by fastställt 1861 är de gamla soldattorpen Nr 106 och 114 utmärkta i figuren nr 74 där även två byggnader är inritade på kartan. Den sista soldaten som bodde på torpet var Sven Qvick som var gift med företrädarens dot- ter Maja. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.220', E 13° 51.300' (56.83700, 13.85500). RT-90 X= 6302828 Y= 1380971 Vill du se flygfoto? Denna position överensstämmer inte med torpinventering gjord i Angelstad där man utgått från en Storskifteskarta från år 1700. I samband med Laga skifte beslutades att detta torp skulle flyttas till littera E på skifteskartan. Detta soldattorp kallas i folkmun för Neros torp efter första och sista soldaten på torpet. Nero flyttade till soldattorpet omkring 1870. Ett salubrev upprättas 1897-12-06 där Peter Gustav Andersson och hans hustru Britta Johansdotter i Kvänslöv Nedregård köper soldattorpet för 916 kronor och 67 öre av roten. Arealen var 11,3250 hektar och fick fastighetsbeteckning Nerostorp 1:1. Nero avflyttar 1898 och av torpet återstår rester av husgrunden och är utmärkt med skylt nr 37 vid torpinventering. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50.089', E 13° 50.447' (56.83481, 13.84079). RT-90 X= 6302609 Y= 1380097 Vill du se flygfoto?
Källor: Lantmäterihandlingar på webben Torpinventering med titeln “Stavsjö Neglinge byar”. Husförhörslängder.
Soldater