Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 61 (611) Bassarås (Mellangård)

Vid Laga skifte i Bassarås fastställt 1869 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan, eftersom det hamnade på södergårds mark. Före skiftet omfattade torpet figurerna 224-244 på skifteskartan och är utmärkt vid torpinventering av Lidhults Hembygdsförening. Torpet kallades "Skalls hägne". Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47' 58.60" E 13° 18' 59.20" (56.79960, 13.31644). RT-90 X= 6299732 Y= 1347957 Vill du se flygfoto?
Gamla soldattorpet utmärkt på skifteskartan.
Den nya planen blev utmärkt med littera D på skifteskartan och placerades vid rågångarna i nordväst.
Nya soldattorpsplanen utmärkt med D.
I december 1894 inställer sig lantmätaren i Bassarås för att utföra ett ägobyte där Eric Andersson ägare av 1/8 mantal Bassarås Mellangård erhöll området betecknat med Bb på skifteskartan och soldattorpet område D.
Del av kartan från ägobytet fastställt 1895.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 61 (611) Bassarås (Mellangård)

Vid Laga skifte i Bassarås fastställt 1869 beslutades att soldattorpet skulle flyttas till en ny plan, eftersom det hamnade på södergårds mark. Före skiftet omfattade torpet figurerna 224-244 på skifteskartan och är utmärkt vid torpinventering av Lidhults Hembygdsförening. Torpet kallades "Skalls hägne". Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47' 58.60" E 13° 18' 59.20" (56.79960, 13.31644). RT-90 X= 6299732 Y= 1347957 Vill du se flygfoto?
Gamla soldattorpet utmärkt på skifteskartan.
Den nya planen blev utmärkt med littera D på skifteskartan och placerades vid rågångarna i nordväst.
Nya soldattorpsplanen utmärkt med D.
I december 1894 inställer sig lantmätaren i Bassarås för att utföra ett ägobyte där Eric Andersson ägare av 1/8 mantal Bassarås Mellangård erhöll området betecknat med Bb på skifteskartan och soldattorpet område D.
Del av kartan från ägobytet fastställt 1895.
Soldater