Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 63 (613) Nannarp

Soldattorpet var beläget söder om gamla vägen mot Bökö. Detta torp beboddes till 1867 då Johan Peter Erlandsson Alm avflyttar. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.827', E 13° 24.708' (56.83045, 13.41179). RT-90 X= 6302958 Y= 1353901 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från storskifte av utägorna 1819 där torpet är inritat på inägorna.
Del av kartan från laga skifte av inägorna 1832 där området är nr 6.
År 1882 sker en hemmansklyvning i Nannarp, där man beslutar att flytta soldattomten till en ny plats vid rågången mot Lidhult Storegård. Denna plats har säkerligen inte bebotts av någon soldat. Roten säljer detta soldattorp enligt kontrakt 1903-04-25 för 900 kronor till Carl Vallentin. Arealen utgjorde 7,3850 hektar och fatigheten fick namnet Karlsdal med fastighetsbeteckning Nannarp 1:14. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.808', E 13° 25.662' (56.83014, 13.42769). RT-90 X= 6302889 Y= 1354870 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpekontrakt 1905.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 63 (613) Nannarp

Soldattorpet var beläget söder om gamla vägen mot Bökö. Detta torp beboddes till 1867 då Johan Peter Erlandsson Alm avflyttar. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.827', E 13° 24.708' (56.83045, 13.41179). RT-90 X= 6302958 Y= 1353901 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från storskifte av utägorna 1819 där torpet är inritat på inägorna.
Del av kartan från laga skifte av inägorna 1832 där området är nr 6.
År 1882 sker en hemmansklyvning i Nannarp, där man beslutar att flytta soldat- tomten till en ny plats vid rågången mot Lidhult Storegård. Denna plats har säkerligen inte bebotts av någon soldat. Roten säljer detta soldattorp enligt kontrakt 1903-04-25 för 900 kronor till Carl Val- lentin. Arealen utgjorde 7,3850 hektar och fatigheten fick namnet Karlsdal med fastighets- beteckning Nannarp 1:14. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.808', E 13° 25.662' (56.83014, 13.42769). RT-90 X= 6302889 Y= 1354870 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpekontrakt 1905.
Soldater