Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 131 (681) Hölminge (Andersgård)

Sista tjänstgörande soldaten som bott på rotens soldattorp var Daniel Spjut som i samband med sin vigsel 1818 lämnade torpet vilket senare varit bebott av torpare. Vid laga skifte i Hölminge fastställt 1862 beslutades att flytta soldattorpet till det så kallade Norrskogen eller Kartech torpet som på skiftes- kartan blev utmärkt med littera K. Någon tjänstgörande soldat har inte bott på denna torpplan eftersom Salomon Klen var ägare till 1/4 mtl förmedlat till 1/8 i Hölminge Mellangård. Enligt köpekontrakt daterat 1901-04-30 säljer roten torpet till Gustav Svensson och hans tilltänkta hustru Britta Matilda Danielsdotter för 750 kronor. Fastighetsbeteckning blev Hölminge Andersgård 8:5 och arealen var 9,17 hektar. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 55.765', E 13° 48.825' (56.92942, 13.81376). RT-90 X= 6313190 Y= 1378754 Vill du se flygfoto?
Del av karta från laga skifte 1862 med nya torpplanen K
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 131 (681) Hölminge (Andersgård)

Sista tjänstgörande soldaten som bott på rotens soldattorp var Daniel Spjut som i samband med sin vigsel 1818 lämnade torpet vilket senare varit bebott av torpare. Vid laga skifte i Hölminge fastställt 1862 beslutades att flytta soldattorpet till det så kallade Norrskogen eller Kartech torpet som på skifteskartan blev utmärkt med lit- tera K. Någon tjänstgörande soldat har inte bott på denna torpplan eftersom Salomon Klen var ägare till 1/4 mtl förmedlat till 1/8 i Hölminge Mellangård. Enligt köpekontrakt daterat 1901-04-30 säljer roten torpet till Gustav Svensson och hans tilltänkta hustru Britta Matilda Danielsdotter för 750 kronor. Fastighetsbeteckning blev Hölminge Andersgård 8:5 och arealen var 9,17 hektar. Ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 55.765', E 13° 48.825' (56.92942, 13.81376). RT-90 X= 6313190 Y= 1378754 Vill du se flygfoto?
Del av karta från laga skifte 1862 med nya torpplanen K
Soldater