Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 101 (651) Kånna (Pinkaregård)

Vid Storskifte av Kånna bys inägor 1813-1815 låg torpet i norra delen av byn och kallades Knutsgårds soldattorp vilket överensstämmer med husförhörslängden.
Del av kartan över utägorna vid skiftet 1814.
När Laga skifte sker 1829-1831 låg soldattorpet på samma ställe, men man beslutar att byte skall ske så att Pinkaregård blir rotegård med ängarna 63, 64 och 65 skall vara soldattorp och allt var i ett skifte. Området var på ekonomiska kartan från 1950 fortfarande oskiftat och hade beteckningen 4:1, 6:1. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47.876', E 13° 55.098' (56.79794, 13.91830). RT-90 X= 6298371 Y= 1384714 Vill du se flygfoto?
Foto från norr 2007.
Området där stugan har legat. Foto från väster 2007.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 101 (651) Kånna (Pinkaregård)

Vid Storskifte av Kånna bys inägor 1813-1815 låg torpet i norra delen av byn och kal- lades Knutsgårds soldattorp vilket överensstämmer med husförhörslängden.
Del av kartan över utägorna vid skiftet 1814.
När Laga skifte sker 1829-1831 låg soldattorpet på samma ställe, men man beslutar att byte skall ske så att Pinkaregård blir rotegård med ängarna 63, 64 och 65 skall vara soldattorp och allt var i ett skifte. Området var på ekonomiska kartan från 1950 fortfarande oskiftat och hade beteck- ningen 4:1, 6:1. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47.876', E 13° 55.098' (56.79794, 13.91830). RT-90 X= 6298371 Y= 1384714 Vill du se flygfoto?
Foto från norr 2007.
Området där stugan har legat. Foto från väster 2007.
Soldater