Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 122 (672) Hedenstorp (Storegård)

Vid Sunnerbo höstting 24 november 1687 beviljades roten att få avverka 6 st ekar för knekttorpets uppförande. Således har soldaten för roten bott i någon annan stuga som tillhörde roten, eftersom han var upptagen mantalslängden redan 1687. Vid storskifte fastställt 1826 var Holmatorpet soldattorp. Namnet kommer från Jöns Holm (1806-1833) som troligen varit första soldat på detta torp. Sista soldaten på torpet är Peter Heldt som troligen flyttar 1879. Soldatorpets ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.137', E 13° 48.536' (56.85228, 13.80894). RT-90 X= 6304610 Y= 1378210. Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1876.
Vid laga skifte fastställt 1876 hamnade Storegårds soldattorp på Lillegårds mark, vilket gjorde att man beslutade att flytta det till littera C på skifteskartan beläget vid rågångarna mot Stavsjö och Näglinge.
Del av kartan från laga skifte 1876 där nya soldattorpet är littera C.
Enligt salubrev daterat 1912-12-07 säljer roten soldattorpet till Johan Isaksson i Hedenstorp för 1300 kronor. Han hade tidigare varit arrend- ator av torpet i många år och någon soldat har inte bott på detta torp. År 1913 avsöndrades soldattorpet med namnet Björkeberg och fick fastigehetsbeteckning Hedenstorp Storegård 1:11 (07-ANG-593). Arealen var 26,0983 hektar. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.587', E 13° 47.845' (56.82646, 13.79742). RT-90 X 6301756 Y 1377423 Vill du se flygfoto?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 122 (672) Hedenstorp (Storegård)

Vid Sunnerbo höstting 24 november 1687 beviljades roten att få avverka 6 st ekar för knekttorpets uppförande. Således har soldaten för roten bott i någon annan stuga som tillhörde roten, eftersom han var upptagen mantalslängden redan 1687. Vid storskifte fastställt 1826 var Holmatorpet soldattorp. Namnet kommer från Jöns Holm (1806-1833) som troligen varit första soldat på detta torp. Sista soldaten på torpet är Peter Heldt som troligen flyttar 1879. Soldatorpets ungefärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 51.137', E 13° 48.536' (56.85228, 13.80894). RT-90 X= 6304610 Y= 1378210. Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1876.
Vid laga skifte fastställt 1876 hamnade Storegårds soldattorp på Lillegårds mark, vilket gjorde att man beslutade att flytta det till littera C på skifteskartan beläget vid rågångarna mot Stavsjö och Näglinge.
Del av kartan från laga skifte 1876 där nya soldattorpet är littera C.
Enligt salubrev daterat 1912-12-07 säljer roten soldattorpet till Johan Isaksson i Hedenstorp för 1300 kronor. Han hade tidigare varit arrendator av torpet i många år och någon soldat har inte bott på detta torp. År 1913 avsöndrades soldattorpet med namnet Björkeberg och fick fastigehets- beteckning Hedenstorp Storegård 1:11 (07-ANG-593). Arealen var 26,0983 hektar. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.587', E 13° 47.845' (56.82646, 13.79742). RT-90 X 6301756 Y 1377423 Vill du se flygfoto?
Soldater