Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 84 (634) Viggåsa

Vid laga skifte i Viggåsa beslutades att soldattorpet skulle flyttas till de så kallades Bussadungarna vilket även blev torpets namn. Var torpet tidigare varit beläget framgår inte av handlingarna förutom att det fanns en torpplan vid figuren 585, men man kan inte med säker- het säga att det varit soldattorpet, och soldatåkrar var figurerna 503, 504 och 512. Den 12 maj 1860 inställde sig sergeant Björnberg, kronolänsman A P Petersson och tjänande soldaten för roten Viktor. Torpplanen som inte var bebyggd blev godkänd och skulle inom tre års tid vara färdigställd och åkerjorden uppodlad och instängd ett år efteråt. Torpet revs omkring 1890 och stuggrunden är borta, men en minnestavla är uppsatt av Annerstad hembygdsförening med nummer 207 vid torpinventer- ing. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.266', E 13° 33.899' (56.77111, 13.56499). RT-90 X= 6296035 Y= 1363034. Vill du se flygfoto?
Del av lagaskifteskartan där soldatplanen är utmärkt med L.
Bild från söder år 2007.
Bild från öster år 2007.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 84 (634) Viggåsa

Vid laga skifte i Viggåsa beslutades att soldattorpet skulle flyttas till de så kallades Bussadungarna vilket även blev torpets namn. Var torpet tidigare varit beläget framgår inte av handlingarna förutom att det fanns en torpplan vid figuren 585, men man kan inte med säkerhet säga att det varit sold- attorpet, och soldatåkrar var figurerna 503, 504 och 512. Den 12 maj 1860 inställde sig sergeant Björnberg, kronolänsman A P Petersson och tjänande soldaten för roten Viktor. Torpplanen som inte var bebyggd blev godkänd och skulle inom tre års tid vara färdigställd och åkerjorden uppodlad och instängd ett år efteråt. Torpet revs omkring 1890 och stuggrunden är borta, men en min- nestavla är uppsatt av Annerstad hembygdsförening med nummer 207 vid torpinventering. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.266', E 13° 33.899' (56.77111, 13.56499). RT-90 X= 6296035 Y= 1363034. Vill du se flygfoto?
Del av lagaskifteskartan där soldatplanen är utmärkt med L.
Bild från söder år 2007.
Bild från öster år 2007.
Soldater