Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 69 (619) Priseboda

Del av kartan från laga skifte 1852.
Före "Laga skifte" var gamla soldattorpet beläget, på den s.k. "Knektåkern". Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.255', E 13° 21.003' (56.82091, 13.35005). RT-90 X= 6302030 Y= 1350095 Vill du se flygfoto? Vid skiftet beslutades att soldattorpet skulle flyttas till ett område beläget vid rågången mot Brännebassalt som fick littera C. Området blev aldrig bebyggt och 1917 köpte Edvard Nilsson i Priseboda området för 400 kronor. Fastighetsbeteckning blev Priseboda 1:8 och fick namnet Aspelund i jordeboken.
Avskrift av köpekontrakt 1917.
Bilder från gamla soldatängen år 2007.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 69 (619) Priseboda

Del av kartan från laga skifte 1852.
Före "Laga skifte" var gamla soldattorpet beläget, på den s.k. "Knektåkern". Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 49.255', E 13° 21.003' (56.82091, 13.35005). RT-90 X= 6302030 Y= 1350095 Vill du se flygfoto? Vid skiftet beslutades att soldattorpet skulle flyttas till ett område beläget vid rågån- gen mot Brännebassalt som fick littera C. Området blev aldrig bebyggt och 1917 köpte Edvard Nilsson i Priseboda området för 400 kronor. Fastighetsbeteckning blev Priseboda 1:8 och fick namnet Aspelund i jordeboken.
Avskrift av köpekontrakt 1917.
Bilder från gamla soldatängen år 2007.
Soldater