Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 94 (644) Annerstad (Hulugård)

Vid storskifte i Annerstad by 1794 - 1795 var Hulugårds soldattorp utmärkt med figuren 340 norr om stora landsvägen. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.388', E 13° 42.437' (56.75646, 13.70728). RT-90 X= 6294129 Y= 1371682. Vill du se flygfoto?
Del av storskifteskartan 1795.
Vid laga skifte 1835 - 1837 beslutades att flytta soldattorpet till littera I med en skift i södra kanten av inägorna i det omräde där Bergsgårds soldattorp tidigare varit beläget, och en utängsskift norr om Hästasjö. Denna utängsskift var belägen norr om Bergsgårds soldattorps utängsskift littera K. Soldattorpet kallades Bergslund och revs några år in på 1900-talet. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.341', E 13° 42.393' (56.75568, 13.70654). RT-90 X= 6294043 Y= 1371634. Vill du se flygfoto? År 1907 den 5 februari säljer roten den del av soldattorpet som var belägen intill vägen mellan Tollestorp och Skeen, till Anders Johan Sjöberg i Skeen för 240 kronor. Arealen var 1,6766 hektar och fastighetsbeteckning blev Annerstad Hulugård 4:11.
Del av lagaskifteskartan 1837.
Del av lagaskifteskartan 1837.
Källor: Torp och småstugor i Annerstad socken av A Juhlin Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 94 (644) Annerstad (Hulugård)

Vid storskifte i Annerstad by 1794 - 1795 var Hulugårds soldattorp utmärkt med fig- uren 340 norr om stora landsvägen. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.388', E 13° 42.437' (56.75646, 13.70728). RT-90 X= 6294129 Y= 1371682. Vill du se flygfoto?
Del av storskifteskartan 1795.
Vid laga skifte 1835 - 1837 beslutades att flytta soldattorpet till littera I med en skift i södra kanten av inägorna i det omräde där Bergsgårds soldattorp tidigare varit beläget, och en utängsskift norr om Hästasjö. Denna utängsskift var belägen norr om Bergsgårds soldattorps utängsskift littera K. Soldattorpet kallades Bergslund och revs några år in på 1900-talet. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.341', E 13° 42.393' (56.75568, 13.70654). RT-90 X= 6294043 Y= 1371634. Vill du se flygfoto? År 1907 den 5 februari säljer roten den del av soldattorpet som var belägen intill vägen mellan Tollestorp och Skeen, till Anders Johan Sjöberg i Skeen för 240 kronor. Arealen var 1,6766 hektar och fastighetsbeteckning blev Annerstad Hulugård 4:11.
Del av lagaskifteskartan 1837.
Del av lagaskifteskartan 1837.
Källor: Torp och småstugor i Annerstad socken av A Juhlin Lantmäterihandlingar. Kyrkböcker.
Soldater