Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 59 (609) Öxnalt Norregård

I domboken vid vintertinget 30 januari 1718 kan man läsa att soldattorpet var beläget vid Öxnalt Norregårds fägata. Detta var obekvämt för roten och ingen soldat ville bo på torpet. Nämndemännen Nils i Ularp och Eskil i Gåsarp fick i uppdrag besiktiga om man på utmarken kunde finna en lämplig plan för knekt torpet. Vid storskifte 1819 kallades soldattorpet "Batailles" och var beläget vid Gunnavik och Yasjön. På ekonomiska kartan kallas det idag Snällstorp. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 11.40" E 13° 26' 11.30" (56.85317,13.43648). RT-90 X= 6305435 Y= 1355495 Vill du se flygfoto?
Del av storskifteskartan 1819.
Vid laga skifte i Öxnalt fastställt 1871 bodde tjänstgörande soldat Nils Mård på roten, men inte på soldattorpet utan på "Mårdatorpet". Detta var beläget i västra delen av ägoväldet efter rågången mot Gräshult och omfattades av figurerna 1797-1809 på skifteskartan. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long N 56.51.2,62 E 13.24.32,33 (56.85073,13.40897). RT-90 X 6305221 Y 1353808. Vill du se flygfoto? I samband med skiftet beslutade man att flytta torpet till det område där Mårdatorpet var beläget utmärkt med C på skifteskartan. Nya soldattorpet fick namnet Skogsåsen. Någon soldat har troligen aldrig bott på detta torp däremot torpare. Enligt köpebrev 1914-04-25 säljer roten torpet till Artur Petersson för 800 kronor. Arealen var 27,3600 hektar och tillträde skedde genast. Nuvarande kartor visar namnet Skogslund. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 54.70" E 13° 24' 50.50" (56.84852,13.41402). RT-90 X= 6304965 Y= 1354107 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1871.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 59 (609) Öxnalt Norregård

I domboken vid vintertinget 30 januari 1718 kan man läsa att soldattorpet var belä- get vid Öxnalt Norregårds fägata. Detta var obekvämt för roten och ingen soldat ville bo på torpet. Nämndemännen Nils i Ularp och Eskil i Gåsarp fick i uppdrag besiktiga om man på utmarken kunde finna en lämplig plan för knekt torpet. Vid storskifte 1819 kallades soldattorpet "Batailles" och var beläget vid Gunnavik och Yasjön. På ekonomiska kartan kallas det idag Snällstorp. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 11.40" E 13° 26' 11.30" (56.85317,13.43648). RT-90 X= 6305435 Y= 1355495 Vill du se flygfoto?
Del av storskifteskartan 1819.
Vid laga skifte i Öxnalt fastställt 1871 bodde tjänstgörande soldat Nils Mård på roten, men inte på soldattorpet utan på "Mårdatorpet". Detta var beläget i västra delen av ägoväldet efter rågången mot Gräshult och omfattades av figurerna 1797-1809 på skifteskartan. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long N 56.51.2,62 E 13.24.32,33 (56.85073,13.40897). RT-90 X 6305221 Y 1353808. Vill du se flygfoto? I samband med skiftet beslutade man att flytta torpet till det område där Mårdator- pet var beläget utmärkt med C på skifteskartan. Nya soldattorpet fick namnet Skogsåsen. Någon soldat har troligen aldrig bott på detta torp däremot torpare. Enligt köpebrev 1914-04-25 säljer roten torpet till Artur Petersson för 800 kronor. Arealen var 27,3600 hektar och tillträde skedde genast. Nuvarande kartor visar namnet Skogslund. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 54.70" E 13° 24' 50.50" (56.84852,13.41402). RT-90 X= 6304965 Y= 1354107 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från laga skifte 1871.
Soldater