Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 136 (686) Feringe Norregård

Vid laga skifte i Feringe kan man i paragraferna 10 och 11 läsa om soldattorpet. Soldattorpet låg med både hustomt och åkrar kringspridda på inägorna samt på utroten Stegaryd. Var detta torp legat har jag inte kunnat få fram eftersom inget tidigare skifte omfattat inägorna, och ägobeskrivningen endast visar två knek- tåkrar figurerna 29 och 30 men ingen byggnad även om soldaten Lars Johan Fällt bodde på torpet. Vid besiktning av nya tomtplanen beslutades att den skulle vara iståndsatt med åker, äng, hus och stängsel till den 25 mars 1860. Denna tidsplan kunde tydligen inte roten hålla, eftersom Fält flyttade från gamla torpet 1859 till Ryabacken i Stegaryd och till nya torpet Furulund 1865-11-21. Eftersom all jord till nya torpet låg på Feringes ägor skulle utroten Stegaryd betala planpenningar med 8 Rd 33 öre i riksmynt vid nästa års [1857] Vårfrudag och i 10 år samt därefter de följande 20 åren betala 10 Rd i riksmynt årligen. Enligt köpebrev daterat 1926-09-15 säljer roten 5,35 hektar av soldattorpet samt nyttjande rätten till torpet hörande torvmosse till Axel Emanuelsson Furulund för 1200 kronor. Fastighetsbeteckning blev Feringe norregård 2:12. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 58.195', E 13° 54.987' (56.96992, 13.91644). RT-90 X= 6317521 Y= 1385130. Vill du se flygfoto?
Nya soldattorpet med littera G vid laga skifte.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 136 (686) Feringe Norregård

Vid laga skifte i Feringe kan man i paragraferna 10 och 11 läsa om soldattorpet. Soldattorpet låg med både hustomt och åkrar kringspridda på inägorna samt på utroten Stegaryd. Var detta torp legat har jag inte kunnat få fram eftersom inget tidigare skifte omfat- tat inägorna, och ägobeskrivningen endast visar två knektåkrar figurerna 29 och 30 men ingen byggnad även om soldaten Lars Johan Fällt bodde på torpet. Vid besiktning av nya tomtplanen beslutades att den skulle vara iståndsatt med åker, äng, hus och stängsel till den 25 mars 1860. Denna tidsplan kunde tydligen inte roten hålla, eftersom Fält flyttade från gamla torpet 1859 till Ryabacken i Stegaryd och till nya torpet Furulund 1865-11-21. Eftersom all jord till nya torpet låg på Feringes ägor skulle utroten Stegaryd betala planpenningar med 8 Rd 33 öre i riksmynt vid nästa års [1857] Vårfrudag och i 10 år samt därefter de följande 20 åren betala 10 Rd i riksmynt årligen. Enligt köpebrev daterat 1926-09-15 säljer roten 5,35 hektar av soldattorpet samt nyt- tjande rätten till torpet hörande torvmosse till Axel Emanuelsson Furulund för 1200 kronor. Fastighetsbeteckning blev Feringe norregård 2:12. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 58.195', E 13° 54.987' (56.96992, 13.91644). RT-90 X= 6317521 Y= 1385130. Vill du se flygfoto?
Nya soldattorpet med littera G vid laga skifte.
Soldater