Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 81 (631) Björkenäs

Vid yngre indelningsverkets tillkomst var Björkenäs säteri tillhörigt Nils Stjärna. Det nummer som senare kom att tillhöra Björkenäs hade Höreda norregård i Ormesberga socken. Den så kallade säterifriheten hade försvunnit 1693 då Björkenäs uppvisar sin första soldat.
Del av enskifteskartan från skiftet 1823.
I Björkenäs gjordes ett enskifte 1823 där soldattorpets byggnader är inritade vilket inte finns på några senare skifteskartor. Sista soldaten som bodde på detta torp var Per Jacobsson Bold (Båld). Position WGS-84 N 56° 50' 59.40" E 13º 36' 57.83" (56.849833,13.616064) RT-90 X 6304698 Y 1366436 Vill du se flygfoto?
Soldattorpet delades mellan roteägarna vid ett skifte som utfördes i september 1906 och fastställdes 1907. Delningen skedde på följande vis. Litera Fastighetsbeteckning A 1:3 Norregård B 1:2 C 2:2 Södergård D 2:3
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 81 (631) Björkenäs

Vid yngre indelningsverkets tillkomst var Björkenäs säteri tillhörigt Nils Stjärna. Det nummer som senare kom att tillhöra Björkenäs hade Höreda norregård i Ormes- berga socken. Den så kallade säterifriheten hade försvunnit 1693 då Björkenäs uppvisar sin första soldat.
Del av enskifteskartan från skiftet 1823.
I Björkenäs gjordes ett enskifte 1823 där soldattorpets byggnader är inritade vilket inte finns på några senare skifteskartor. Sista soldaten som bodde på detta torp var Per Jacobsson Bold (Båld). Position WGS-84 N 56° 50' 59.40" E 13º 36' 57.83" (56.849833,13.616064) RT-90 X 6304698 Y 1366436 Vill du se flygfoto?
Soldattorpet delades mellan roteägarna vid ett skifte som utfördes i september 1906 och fastställdes 1907. Delningen skedde på följande vis. Litera Fastighetsbeteckning A 1:3 Norregård B 1:2 C 2:2 Södergård D 2:3
Soldater