Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 45 (595) Glamshult

Torpet är utmärkt vid torpinventering (väster om vägen) och blev efter soldattorpstiden backstuga. Torpet låg ute på åkern ca 20 meter öster om vägen. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.040', E 13° 21.872' (56.71734, 13.36454). RT-90 X= 6290469 Y= 1350568 Vill du se flygfoto? Vid laga skifte (07-VRÅ-38) fastställt 1862 var soldaten på roten Samuel Glans ägare av 3/16 mtl i Glamshult som han sålde under skiftets gång. Själv bodde han och hustrun i Singeshult fr.o.m. 1868 där de ägde en gård. För att kunna genomföra skiftet, beslutade man att utmäta en ny soldatplan vid Grytsjön som fick beteckning littera L på skifteskartan. Här bodde aldrig någon av rotens soldater. Genom köpeavtal daterat 1909-08-28 säljer roten soldattorpet till pigan Kristina Jakobsdotter i Glamshult för 275 kronor. Fastigheten skulle kallas Kristinelund nr 2 med fastighetsbeteckning Glamshult 1:16. Arealen var 31,5425 hektar. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.900', E 13° 22.592' (56.71500, 13.37653). RT-90 X= 6290182 Y= 1351293 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpebrev.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 45 (595) Glamshult

Torpet är utmärkt vid torpinventering (väster om vägen) och blev efter soldattorp- stiden backstuga. Torpet låg ute på åkern ca 20 meter öster om vägen. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.040', E 13° 21.872' (56.71734, 13.36454). RT-90 X= 6290469 Y= 1350568 Vill du se flygfoto? Vid laga skifte (07-VRÅ-38) fastställt 1862 var soldaten på roten Samuel Glans ägare av 3/16 mtl i Glamshult som han sålde under skiftets gång. Själv bodde han och hus- trun i Singeshult fr.o.m. 1868 där de ägde en gård. För att kunna genomföra skiftet, beslutade man att utmäta en ny soldatplan vid Grytsjön som fick beteckning littera L på skifteskartan. Här bodde aldrig någon av rotens soldater. Genom köpeavtal daterat 1909-08-28 säljer roten soldattorpet till pigan Kristina Jakobsdotter i Glamshult för 275 kronor. Fastigheten skulle kallas Kristinelund nr 2 med fastighetsbeteckning Glamshult 1:16. Arealen var 31,5425 hektar. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 42.900', E 13° 22.592' (56.71500, 13.37653). RT-90 X= 6290182 Y= 1351293 Vill du se flygfoto?
Avskrift av köpebrev.
Soldater