Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 135 (685) Stegaryd

Vid laga skifte i Stegaryd kan man läsa om soldattorpet, i paragraferna 29 och 30 att inget soldattorp tidigare hade funnits vad åborna hade vetskap om. Roten beslutade att utbryta jord till ett torp så att det vinter som sommar underhåller tvenne fäkreatur i södra ändan av ägoväldet. Detta torp fick namnet Nyahem och här bodde aldrig någon soldat. Enligt köpebrev daterat 1908-02-01 säljer roten soldattorpet Nyahem till Karl August Larsson i Feringe för 900 kronor. Fastighetsbeteckning blev Stegaryd Nyahem 1:8 och arealen var 17,7980 hektar. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 57.330', E 13° 54.315' (56.95550, 13.90524). RT-90 X= 6315935 Y= 1384404. Vill du se flygfoto?
Nya soldattorpet med littera F vid laga skifte 1866.
Ett närliggande torp var Nyagärde där ett antal soldater bott som torpare, men det var aldrig något soldattorp. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 57.393', E 13° 54.618' (56.95656, 13.91030). RT-90 X= 6316044 Y= 1384715. Vill du se flygfoto?
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Rote Nr 135 (685) Stegaryd

Vid laga skifte i Stegaryd kan man läsa om soldattorpet, i paragraferna 29 och 30 att inget soldattorp tidigare hade funnits vad åborna hade vetskap om. Roten beslutade att utbryta jord till ett torp så att det vinter som sommar under- håller tvenne fäkreatur i södra ändan av ägoväldet. Detta torp fick namnet Nyahem och här bodde aldrig någon soldat. Enligt köpebrev daterat 1908-02-01 säljer roten soldattorpet Nyahem till Karl August Larsson i Feringe för 900 kronor. Fastighetsbeteckning blev Stegaryd Nyahem 1:8 och arealen var 17,7980 hektar. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 57.330', E 13° 54.315' (56.95550, 13.90524). RT-90 X= 6315935 Y= 1384404. Vill du se flygfoto?
Nya soldattorpet med littera F vid laga skifte 1866.
Ett närliggande torp var Nyagärde där ett antal soldater bott som torpare, men det var aldrig något soldattorp. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 57.393', E 13° 54.618' (56.95656, 13.91030). RT-90 X= 6316044 Y= 1384715. Vill du se flygfoto?
Soldater