Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Läkareutlåtande 1859

Inför ev. avskedstagande, Ljungby Kompani: Den 25 Juni 1859 Nr 4 Häll "Under flera års möten städse sjuk, lider af allmän svaghet; arbetsförmåga ringa." 48 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 6 Hast "Sjuk på roten, sjuklig under flera möten; arbetsförmåga ingen." 58 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 27 Staf "Svagt bröst efter genomgången lunginflammation; arbetsförmåga ringa." 52 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 105 Tall "Dubbelt ljumskbråck, Exostos på wenstra foten; arbetsfömåga ingen." 54 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 111 Rolf "Svagt bröst, wenstersidigt ljumskbråck; arbetsförmåga ringa." 55 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 117 Eld "Ljumskbråck till höger; arbetsförmåga ringa." 54 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 129 Rapp "Chronisk rheumatism; arbetsförmåga ringa." 54 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 130 Wester "Ingen åkomma, men i anseende till sin höga ålder har han ringa arbetsförmåga, allmän svaghet." 58 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 137 Ring "Ingen åkomma. Arbetsförmåga någorlunda." 56 år. Fick inte avsked vid GM 1859. Fortsätter att tjänstgöra. Inför ev. rekrytering, Ljungby Kompani: Den 31 Augusti 1859 Nr 4 Anders Perhsson (Häll) från Loshult: frisk och färdig. Antagen 21 oktober 1859, se Lego-kontrakt. Nr 27 Anders Petter Johansson från Kånna: frisk och färdig Antagen 21 oktober 1859, se Lego-kontrakt. Nr 105 Salomon Haggren från Tofta: frisk och färdig. Fullföljdes inte. Roten anskaffar annan rekryt. Nr 117 Bengt Johan Svensson från (Ullarp) Angelstad: frisk och färdig. Antagen 21 oktober 1859, se Lego-kontrakt. Den 14 Januari 1860 Nr 6 Carl Johan Johannesson från Södra Ljunga: frisk och färdig. Antagen som Nr 6 Hast den 18 februari 1860, se Lego-kontrakt. Nr 105 Nils Gudmundsson från Vrå: frisk och färdig. Antagen som Nr 105 Tall den 18 februari 1860, se Lego-kontrakt. Nr 111 Nils Andersson från Barsebäck i Malmöhus län: frisk och färdig. Antagen som Nr 111 Rolf den 18 februari 1860, se Lego-kontrakt. Nr 129 Salomon Johansson från Hvittaryd: frisk och färdig. Antagen som Nr 129 Rapp den 18 februari 1860, se Lego-kontrakt. Nr 130 Anders Johan Jonasson från Ljungby: frisk och färdig. Ej uppvisad vid rekryteringsmötet den 18 feb. Men roten befriades från plikt. Vid rekryteringsmöte 4 april antecknas: "Karlen uteblifven; inställes genom kompanichefens försorg vid inryckningen till Rekryt-mötet, då han approberas, derest fortgiltiga Prest- och Ra??betyg uppwisas. Derest karlen utblifver uttages plikten 5 Rdr af roten." Uppvisad och antagen som Nr 130 Videll den 16 april 1860, se Lego-kontrakt.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Läkareutlåtande 1859

Inför ev. avskedstagande, Ljungby Kompani: Den 25 Juni 1859 Nr 4 Häll "Under flera års möten städse sjuk, lider af allmän svaghet; arbetsförmåga ringa." 48 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 6 Hast "Sjuk på roten, sjuklig under flera möten; arbetsförmåga ingen." 58 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 27 Staf "Svagt bröst efter genomgången lunginflammation; arbetsförmåga ringa." 52 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 105 Tall "Dubbelt ljumskbråck, Exostos på wenstra foten; arbetsfömåga ingen." 54 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 111 Rolf "Svagt bröst, wenstersidigt ljumskbråck; arbetsförmåga ringa." 55 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 117 Eld "Ljumskbråck till höger; arbetsförmåga ringa." 54 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 129 Rapp "Chronisk rheumatism; arbetsförmåga ringa." 54 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 130 Wester "Ingen åkomma, men i anseende till sin höga ålder har han ringa arbetsförmåga, allmän svaghet." 58 år. Fick avsked vid GM 25 juni 1859. Nr 137 Ring "Ingen åkomma. Arbetsförmåga någorlunda." 56 år. Fick inte avsked vid GM 1859. Fortsätter att tjänstgöra. Inför ev. rekrytering, Ljungby Kompani: Den 31 Augusti 1859 Nr 4 Anders Perhsson (Häll) från Loshult: frisk och färdig. Antagen 21 oktober 1859, se Lego-kontrakt. Nr 27 Anders Petter Johansson från Kånna: frisk och färdig Antagen 21 oktober 1859, se Lego-kontrakt. Nr 105 Salomon Haggren från Tofta: frisk och färdig. Fullföljdes inte. Roten anskaffar annan rekryt. Nr 117 Bengt Johan Svensson från (Ullarp) Angelstad: frisk och färdig. Antagen 21 oktober 1859, se Lego-kontrakt. Den 14 Januari 1860 Nr 6 Carl Johan Johannesson från Södra Ljunga: frisk och färdig. Antagen som Nr 6 Hast den 18 februari 1860, se Lego-kontrakt. Nr 105 Nils Gudmundsson från Vrå: frisk och färdig. Antagen som Nr 105 Tall den 18 februari 1860, se Lego-kontrakt. Nr 111 Nils Andersson från Barsebäck i Malmöhus län: frisk och färdig. Antagen som Nr 111 Rolf den 18 februari 1860, se Lego-kontrakt. Nr 129 Salomon Johansson från Hvittaryd: frisk och färdig. Antagen som Nr 129 Rapp den 18 februari 1860, se Lego-kontrakt. Nr 130 Anders Johan Jonasson från Ljungby: frisk och färdig. Ej uppvisad vid rekryteringsmötet den 18 feb. Men roten befriades från plikt. Vid rekryteringsmöte 4 april antecknas: "Karlen uteblifven; inställes genom kompanichefens försorg vid inryckningen till Rekryt-mötet, då han approberas, derest fortgiltiga Prest- och Ra??betyg uppwisas. Derest karlen utblifver uttages plikten 5 Rdr af roten." Uppvisad och antagen som Nr 130 Videll den 16 april 1860, se Lego-kontrakt.