Ansedel Salomon Ekman

1684-1745

Mönsterskrivaren
Född omkring 1684 i Småland.
Död 1745-08-21 i Bohult, Odensjö (G).
Salomon Ekman
Född omkring 1684 i Småland.
Död 1745-08-21 i Bohult, Odensjö (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1684 i Småland.
Antagen som mönsterskrivare 1709-12-12 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring som mönsterskrivare 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Avsked 1736-06-19 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Död 1745-08-21 i Bohult, Odensjö (G).

"Varit till förne skrivare hos Häradshövding Bergman i 7 års tid, antagen till mönsterskrivare 1709-12-12" (gmr 1710 b.54).
Vid mönstring i Wismar 1713 även mönsterskrivare för livkomp.Var 1719 och 1721 kommenderad hemma i landet (gmr 1719 1721). Fick ny mundering vid mönstring 1721.
Vid mönstring 1728 var munderingen alldeles försliten.Processade med (1511) Zachris Persson enligt landshövdinge berättelser iRiksarkivet (RALK 1723-02-09 vol.12).

1716 Sunnerbo höstting 18 den 20 oktober § 49.
Uppvistes en cautionsskrift av den 11 juli 1716 underskriven av kommunister ärevördige H Jonas Hielmerus och välaktade Sven Collin, varuti de påtager sig gå i borgen för mönsterskrivaren Salomon Ekmans uppbörd vid detta läns infanteri nämligen H Överstelöjtnantens, Norra och Södra Sunnerbo samt Allbo härads kompanier. Sven Collin närvarande vidkändes samma caution, som således till vederbörandes säkerhet intecknades.

1723 sommartinget 27 maj § 59.
Mönsterskrivaren väl betrodde Salomon Ekman begärer få utsynte vid mönsterskrivarbostället Bohult på skogen 20 st avblåsta stubbar och uti gärdet 30 st ris bokar och buskar som skada åker och äng, om vilkens nödvändighet skogvaktaren Jonas Gumälius och nämnden bevittna, alltså har mönsterskrivaren Ekman hos Hr baron och landshövdingen Jacob Cronstedt att söka tillstånd dessa stubbar och ris bokar få borthugga efter förut skedd laga utsyning och stämplande av vederbörande nämndemän och skogvaktare emot dubbel plantering och dess vårdande undan boskapsbetet.

Sunnerbo vinterting 13 februari 1727 No 100.
Det har Jon Jönsson i Kvinnhult incitera låtit mönsterskrivaren välaktad Salomon Ekman för det han för fyratio tre [43] daler silvermynts skuld, honom skall hava fråntagit 44 lass hö för 33 daler, tjärved 4 daler 16 öre samt för resten 2 daler 16 öre silvermynt 11 skäppor korn och 21 skäppor havre förutan halm efter fem lass tröskesäd.
Svaranden visste så väl med en av uppbördsman välaktad J Ekegren av den sistlidne oktober upprättad likvidation som och med kärandens eget vidgående: att käranden för krono utskylder med mera är skyldig 44 daler 15 1/3 öre silvermynt, samt för sädens uttröskning 1 daler 16 öre, ihopa 45 daler 3 1/3 öre silvermynt, varföre han fått ovan benämnde hö, halm; Tjärved och säd, men säger säden bestå allenast 4 ½ skäppor korn och 14 skäppor havre den övriga var skiäle.
Tingsrätten prövar skäligt att avsäga; det bör mönsterskrivaren Ekman behålla de 44 lass hö för 35 daler, halmen för 2 daler tjäreveden för 4 daler som är 41 daler, resten bör utmätas av säden till 4 daler 15 1/3 öre silvermynt och den övriga säden tillika med det så kallade skiälet bör Jon Jönsson återställas dock är käranden obetaget allt att inlösa med penningar, innan en månads dag, om han så kan och gitter.

Relationer och barn

Gift 1718-06-24 i Traryd (G).
Maria Schieder. Född 1701-06-02 i Kvarnag., Traryd (G).
Johan Magnus Salomonsson Ekman. Komministern
Född 1719-07-10 i Bohult, Odensjö (G).
Död 1798-03-03 i Berg (G).
Stina Margareta Salomonsdotter Ekman. Född 1721-02-03 i Bohult, Odensjö (G).
Helena Salomonsdotter Ekman. Född 1723-07-16 i Bohult, Odensjö (G).
Karl Ekman.
Hedvig Ekman.
Katarina Maria Ekman.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.