Ansedel Johan Carl Silfversparre

1681-1752

Översten
Född 1681.
Död 1752-11-01.
Johan Carl Silfversparre
Född 1681.
Död 1752-11-01.
F Carl Silfversparre.

Död 1692-03-31.

   
 
   
 
M Catharina Maria Utter.

Död 1694.

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1681.
Transporterad som kapten med kunglig fullmakt 1709-12-02 från Köhlers regemente till N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till Major och transporterad 1710-02-26 Majorens kompani, Kronobergs regemente.
Fånge men utväxlad 1712 i Stade, Tyskland.
Befordrad till överstelöjtnant av Karl XII 1713-11-23 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde mellan 1717 och 1725 i Sundranäs, Annerstad (G).
Kärade till befallningsmannen Johan Schieder för ej utbetald lön vid vintertinget § 79 1717-02-15 i Sunnerbo (G).
Transporterad från överstelöjtnant till majors indelning 1721-12-12 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Allbo kompani, Kronobergs regemente.
Återgått från majors till överstelöjtnants indelning 1727-10-07 från Allbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad som överste efter kunglig fullmakt 1739-04-18 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Hälsinge regemente.
Död 1752-11-01.
Kallas även Carl Johan Silfversparre.
Red som kurir från Stenbock till Karl XII som vistades i Turkiet.
Kungen utnämner Silfversparre till överstelöjtnant 1713 fast de Witte redan hade tjänsten.
Vid mönstring i Wismar 1713-12-07 "fången hos de danske".
Silversparre fick återgå till majors indelning (Allbo kompani) då de officerare som varit i rysk fångenskap återkom till Sverige.

1716 Sunnerbo vinterting 9 februari § 55.Överstelöjtskan A. M. von Tiesenhausen kräver makens lön för 1714 480 daler silvermynt som uppburits för överstelöjtnant de Witte.
Rätten hade hade inte någon kunskap i saken som uppsköts för senare avgörande.

1719 Sunnerbo sommartinget 11 juni § 62.
Uppå välborne Hr överstelöjtnant Silfversparres ansökan genom inlevererat memorial, förmanas samtlige vederbörande som indelte äro till vägens underhållande åt överstelöjtnants bostället Sundranäs, att den 16 hujus [samma månad] enhälleligen infinna sig länsman Hultman och skjutsrättarne till möte och vägen med broarne då fullkomligen vede göra efter lag vid 3 marker vite för den uteblivande.

1726 sommartinget i Sunnerbo 8 juni § 40.
Sonen Carl Fredrik är känd från ovanstående dombok då han blev instämd för att ha lägrat pigan Ingeborg Svensdotter som varit piga på Sundranäs 1725.
Carl Fredrik tar tjänst vid amiralitetet och lämnade Sverige med kofferdiskeppen till Spanien.

1732 hösttinget 2 november No 30 och 31.
Krävde husbondeskatt för gård i Forsa i Torpa socken.

Relationer och barn

Gift.
Anna Maria von Tiesenhausen. Född omkring 1680.
Död 1747-11-24 i Mårdnäs, Segersta (X).
Carl Fredrik Silfversparre. Kaptenen
Född 1705.
Död 1773-10-17 i Östra Berget, Väckelsång (G).
Volmer Johan Silfversparre. Överstelöjtnanten
Född 1706-06-04.
Död 1773-08-24 i Ryedal, Gammelstorp (K).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.