Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-11-27

Rote Nr 114 (664) Kvänslöv (Nedregård)

Roten hade 1686 nr 187 och 1693 nr 937. Rotebönder 1686. Kvänslöv Nedregård Per Erlandsson, Nils Månsson, änkan Sara, änkan Kerstin. Kvänslöv Kullagård i Ljungby sn den andra halvdel änk. Kerstin åbor. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Kvänslöv Nedregård 1 1 Angelstad Kvänslöv Kullagård 1 ½ Ljungby Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Sven Nielsson 1682 Nils Joensson 1701 Gumme Andersson 1704 1704 Efterbliven under marschen 11/11 1704. Jöns Känd från mantalslängd. Jon Johanson Root 1692 1709 1725 Oluf Jönson Qvänberg 1700 1728 1744 Nils Person Qvenberg 1727 1747 1759 Död i Pommern 1759. Pehr Qvenberg 1759 1761 Arfvid Thorsson Qvänberg 1744 1764 1778 5' 8" Bengt Jonsson Stiernkopp 1757 1779 1788 5' 7½" Död 20/12 1788. Jonas Jacobsson Stjernkopp 1766 1789 1812 5' 6" Abraham Erixsson Hamid 1790 1812 1837 5' 8 1/4" Sven Pettersson Qweeck 1816 1838 1864 5' 10½" Död 17/9 1864. Carl Petersson Nero 1845 1864 1896 6' Johan Algot Ljung 1876 1897 1904 171 cm
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-11-27

Rote Nr 114 (664) Kvänslöv (Nedregård)

Roten hade 1686 nr 187 och 1693 nr 937. Rotebönder 1686. Kvänslöv Nedregård Per Erlandsson, Nils Månsson, änkan Sara, änkan Kerstin. Kvänslöv Kullagård i Ljungby sn den andra halvdel änk. Kerstin åbor. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Kvänslöv Nedregård 1 1 Angelstad Kvänslöv Kullagård 1 ½ Ljungby Vill du läsa om rotens soldattop?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Sven Nielsson 1682 Nils Joensson 1701 Gumme Andersson 1704 1705 Efterbliven under marschen 11/11 1704. Jöns Känd från mantalslängd. Jon Johanson Root 1692 1709 1725 Oluf Jönson Qvänberg 1700 1728 1744 Nils Person Qvenberg 1727 1747 1759 Död i Pommern 1759. Pehr Qvenberg 1759 1761 Arfvid Thorsson Qvänberg 1744 1764 1778 5' 8" Bengt Jonsson Stiernkopp 1757 1779 1788 5' 7½" Död 20/12 1788. Jonas Jacobsson Stjernkopp 1766 1789 1812 5' 6" Abraham Erixsson Hamid 1790 1812 1837 5' 8 1/4" Sven Pettersson Qweeck 1816 1838 1864 5' 10½" Död 17/9 1864. Carl Petersson Nero 1845 1864 1896 6' Johan Algot Ljung 1876 1897 1904 171 cm
Soldater