Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-11-26

Rote Nr 50 (600) Kränkeboda

Roten hade 1686 nr 247. Bönder 1686: Kränkeboda Jon Jönsson, Otto Nannesson, Nanne Jönsson, Per Jönsson. Södra Emmeboda Per Gummesson Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Kränkeboda 1 1 Vrå Emmeboda Södergård ½ ½ Vrå Torpet är utmärkt vid torpinventering och kallades "Johansdal". Sten från husgrunden har flyttats ca 20-30 meter till östra åkerkanten där utmärkning har skett. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.030', E 13° 23.574' (56.76717, 13.39289). RT-90 X= 6295954 Y= 1352499 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jon Persson 1682 1695 Johan Joensson Kringelberg 1695 1704 Till rustmästare 12/12 1704. Sven Joensson 1707 Död 1 maj 1707. Jöns Svensson Boman 1688 1711 1716 Efter fångenskap i Wismar till nr 68 Saxnäs. Jöns Jönsson Bolin 1702 1720 1741 Död 1741. Nils Gummeson Bolin 1715 1741 1742 Död 1742. Ingel Pehrson Stångberg 1748 1752 Död 1752. Jacob Anderson Kiellerström 1753 1756 Rymde 1756. David Larsson Wahlberg 1740 1757 1759 Rymde januari 1759. Hans Larson Lillja 1760 1761 David Larsson Wahlberg 1740 1762 1764 Rymde 20/7 1764. Olof Elmgren 1765 1768 Död 28/1 1768. Anders Rickhardsson Juvel 1750 1773 1806 5' 8" Gustaf Runholdt Ljungberg 1782 1807 1809 5' 11" Död på Åland 3/2 1809. Jonas Andersson Jouvel 1789 1809 1812 5' 6" Lars Andersson Brutus 1778 1812 1817 5' 7" Pehr Staffansson Kraft 1790 1817 1842 5' 7" Död 4/4 1842. Peter Bengtsson Kränk 1821 1842 1876 6' Lars Samuelsson Flink 1858 1878 1893 5' 9½" Roten drogs in till statsverket 1 januari 1894.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-11-26

Rote Nr 50 (600) Kränkeboda

Roten hade 1686 nr 247. Bönder 1686: Kränkeboda Jon Jönsson, Otto Nannesson, Nanne Jönsson, Per Jönsson. Södra Emmeboda Per Gummesson Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Kränkeboda 1 1 Vrå Emmeboda Södergård ½ ½ Vrå Torpet är utmärkt vid torpinventering och kallades "Johansdal". Sten från hus- grunden har flyttats ca 20-30 meter till östra åkerkanten där utmärkning har skett. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 46.030', E 13° 23.574' (56.76717, 13.39289). RT-90 X= 6295954 Y= 1352499 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Jon Persson 1682 1695 Johan Joensson Kringelberg 1695 1704 Till rustmästare 12/12 1704. Sven Joensson 1707 Död 1 maj 1707. Jöns Svensson Boman 1688 1711 1716 Efter fångenskap i Wismar till nr 68 Saxnäs. Jöns Jönsson Bolin 1702 1720 1741 Död 1741. Nils Gummeson Bolin 1715 1741 1742 Död 1742. Ingel Pehrson Stångberg 1748 1752 Död 1752. Jacob Anderson Kiellerström 1753 1756 Rymde 1756. David Larsson Wahlberg 1740 1757 1759 Rymde januari 1759. Hans Larson Lillja 1760 1761 David Larsson Wahlberg 1740 1762 1764 Rymde 20/7 1764. Olof Elmgren 1765 1768 Död 28/1 1768. Anders Rickhardsson Juvel 1750 1773 1806 5' 8" Gustaf Runholdt Ljungberg 1782 1807 1809 5' 11" Död på Åland 3/2 1809. Jonas Andersson Jouvel 1789 1809 1812 5' 6" Lars Andersson Brutus 1778 1812 1817 5' 7" Pehr Staffansson Kraft 1790 1817 1842 5' 7" Död 4/4 1842. Peter Bengtsson Kränk 1821 1842 1876 6' Lars Samuelsson Flink 1858 1878 1893 5' 9½" Roten drogs in till statsverket 1 januari 1894
Soldater