Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 11 (561) Ryd (Östergård)

Roten hade 1686 nr 431 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Ryd östergård Nils Nilsson, Bengt Eriksson, Nils NIlsson, Per Eriksson. Elinge Jakobsgård Jacob Gummesson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ryd Östergård 1 1 Hamneda Elinge Jakobsgård ½ ½ Hamneda Vid storskiftet i Ryds by 1826 blev soldattorpet tilldelat en skift i norra delen av östergårds inägor. Enligt laga skifte 1878-1879 och Generalstabskartan var torpet beläget öster gårdarna i byn. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.550', E 13° 49.068' (56.67584, 13.81780). RT-90 X= 6284951 Y= 1378180 Vid detta skifte beslutades att soldattorpet skulle flyttas till torpet Boaryd vars namn senare ändrades till Ryadal. Enligt köpebrev daterat 1908-04-03 säljer roten soldattorpet till sista soldaten för roten Carl Pettersson Rolf och hans hustru Ingrid för 800 kronor. Torpet kallades Ryadal och hade en areal av 6,9982 hektar. Fastighetsbeteckning blev Ryd östergård 2:24. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.391', E 13° 49.233' (56.67318, 13.82055). RT-90 X= 6284650 Y= 1378340 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Måns Jonsson 1686 Sven Nilsson 1686 Ifvar Olufson 1690 Jöns Jacobson Ångelman 1710 Död 10/2 1710. Sven Johansson Ångelman 1789 1710 1719 Nils Jonsson 1700 1718 Extrasoldat. Anders Johanson 1721 1721 Rymde 4/4 1721. Elias Svensson Ryberg 1704 1725 1757 Johan Bengtsson Ryberg 1738 1758 1764 Per Kielsson Dyhr 1743 1773 1788 5' 8" Jöns Persson Dyhr 1768 1788 1798 5' 8" Jacob Andersson Dyhr 1771 1798 1807 5' 8" Död hemma 8/7 1809. Carl Gustav Jonsson Forsmark 1786 1807 6' Rustmästare. Underofficers nummer. Johannes Magnusson Rode 1817 1839 1869 5' 9" Anders Johan Svensson Borg 1847 1869 1871 5' 8" Rymde 21/4 1871 till Amerika. Carl Petersson Rolf 1846 1873 1903 6' Var 1815-1833 underofficers nummer (varit furirs nummer). Var 1836 - 24/12 1837 indraget till lönefonden.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-02-03

Rote Nr 11 (561) Ryd (Östergård)

Roten hade 1686 nr 431 och tillhörde kapten Erik Lindtses kompani. Rotebönder 1686. Ryd östergård Nils Nilsson, Bengt Eriksson, Nils NIlsson, Per Eriksson. Elinge Jakobsgård Jacob Gummesson. Rotegårdar: Namn Mtl Mtl för roten Socken Ryd Östergård 1 1 Hamneda Elinge Jakobsgård ½ ½ Hamneda Vid storskiftet i Ryds by 1826 blev soldattorpet tilldelat en skift i norra delen av östergårds inägor. Enligt laga skifte 1878-1879 och Generalstabskartan var torpet beläget öster gårdarna i byn. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.550', E 13° 49.068' (56.67584, 13.81780). RT-90 X= 6284951 Y= 1378180 Vid detta skifte beslutades att soldattorpet skulle flyttas till torpet Boaryd vars namn senare ändrades till Ryadal. Enligt köpebrev daterat 1908-04-03 säljer roten soldattorpet till sista soldaten för roten Carl Pettersson Rolf och hans hustru Ingrid för 800 kronor. Torpet kallades Ryadal och hade en areal av 6,9982 hektar. Fastighetsbeteckning blev Ryd östergård 2:24. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.391', E 13° 49.233' (56.67318, 13.82055). RT-90 X= 6284650 Y= 1378340 Vill du se flygfoto?
Namn Född Antagen Avsked Längd Anmärkning Måns Jonsson 1686 Sven Nilsson 1686 Ifvar Olufson 1690 Jöns Jacobson Ångelman 1710 Död 10/2 1710. Sven Johansson Ångelman 1789 1710 1719 Nils Jonsson 1700 1718 Extrasoldat. Anders Johanson 1721 1721 Rymde 4/4 1721. Elias Svensson Ryberg 1704 1725 1757 Johan Bengtsson Ryberg 1738 1758 1764 Per Kielsson Dyhr 1743 1773 1788 5' 8" Jöns Persson Dyhr 1768 1788 1798 5' 8" Jacob Andersson Dyhr 1771 1798 1807 5' 8" Död hemma 8/7 1809. Carl Gustav Jonsson Forsmark 1786 1807 6' Rustmästare. Underofficers nummer. Johannes Magnusson Rode 1817 1839 1869 5' 9" Anders Johan Svensson Borg 1847 1869 1871 5' 8" Rymde 21/4 1871 till Amerika. Carl Petersson Rolf 1846 1873 1903 6' Var 1815-1833 underofficers nummer (varit furirs nummer). Var 1836 - 24/12 1837 indraget till lönefonden.
Soldater