Ansedel Rikard Georg Ödell

1729-1795

Fältväbeln
Född 1729-01-08 i Hagstad, Kalvsvik (G).
Död 1795-04-17 i Vedåsa Västerg., Agunnaryd (G).
Rikard Georg Ödell
Född 1729-01-08 i Hagstad, Kalvsvik (G).
Död 1795-04-17 i Vedåsa Västerg., Agunnaryd (G).
F Anders Ödla Ödell.
Född 1683 i Småland.
Död 1741-03-31.

   
 
   
 
M Abela Juliana Ehrenborg.
Född 1695-08-21 i Lund (M).
Död 1747-11-02 i Askenäs Yttergård, Göteryd (G).

MF Rikard Ehrenborg.
Född 1655-01-02 i Spannarp, Ausås (L).
Död 1700-03-27 i Lunds domkyrkoförsamling (M).

 
 
MM Ida Catharina Silfverskiöld. 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1729-01-08 i Hagstad, Kalvsvik (G).
Befordrad och transporterad från volontär till rustmästares indelning 1742-12-17 från S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till furir 1744-11-06 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till förare 1746-06-25 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till sergeant 1753-05-04 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till fältväbels indelning och transporterad 1760-11-01 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente.
Med regementschefens tillstånd bytt till fältväbels indelning från N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde vid mantalsskrivning som ogift fältväbel 1768 i Bavra fältväbelboställe, Lidhult (G).
Avsked som fältväbel med fältväbels indelning 1774-04-28 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Död 1795-04-17 i Vedåsa Västerg., Agunnaryd (G).

Meritförteckning 1764 (SE/KrA/0321/I/21 s.52)
Förare 1740.
Sergeant 1750.
Fältväbel 1762 d 1 dec.

Förrättat åtskilliga garnisoner och arbetskommenderingar.
Bevistat 1758 års kampanj i Pommern samt blivit fånge vid attacken på Anklam 1759.

Var fältväbel med förares indelning vid generalmönstring i Pommer 1759-05-28.
Enligt generalmönstring 1760 i Pommern avsked 1760-09-24 (gmr 1760 b.483).
Var fältväbel vid sonen Carls födelse och vid mönstring 1761. Fick stanna kvar i Karlskrona.

Sunnerbo häradsrätt 1753-10-31 nr 7.
Ödell var en av de två fullmäktige från socknarna Odensjö, Lidhult och Vrå, som tillsammans med översten von Lieven och hans son löjtnanten Gustav Vilhelm skulle organisera jakt i alla socknarna i häradet. Preparerade "luder" [åtlar] skulle utläggas för att "utöda" vargar och andra rovdjur i häradets socknar. Varje hemmansbrukare skulle erlägga 8 öre och torpare 4 öre för att täcka kostnaderna i samband med jakten. Fullmäktige skulle lokalt organisera jakten.

Sunnerbo häradsrätt 1753-11-08 nr 87.
Sergeanten välborne Rich: Georg Öhdell har instämt, sig till ansvar 1mo enkehustrun Gertrud Persdotter på torpet Fotabygget i Halland för det han i olaga tid under sergeantens bortavarelse avflytt 1/4ding av hans boställe i Bassarås Södergården som han i 16 år bebott och brukat samt därvid med sig bortfört jämte egna saker at ett par sergeanten tillhörande oxar, 2do bemälte enkas systerson Per Larsson på Potabygget, angående det han henne och hennes saker emot lag skall hyst och härbärgerat. På kärande sidan inställde sig efter fullmakt av den 2dre i denna månad bergfogden Hr Anders Bergström, som utlat sig att hanbs huvudmans egentliga klagomål efter stämningen är över det hustrun Gertrud med sig borttagit ett par honom tillhörige oxar, men som förnummit, att Tynnersiö [Tönnersjö] härads lovliga tingsrätt redan det målet avgjort, så finner han sig icke befogad någon talan härstädes föra, även som han icke heller kan kära till Per Larsson i Potabygget för sin mosters hysande, så vida han icke här i orten utan i Halland bo och hemvist haver, samt han av christelig plikt och skyldighet bordt denna sin nära frände härbärgera; men angående huseröta, förbehåller han sig laga talan. Hustru Gertrud Persdotter förklarade, att förledit år vid Eriksmässotiden [18 maj] blev hon upp och avsagd ifrån bruket i Bassarås; men tordes icke flytta men sergeanten Ödell var hemma varföre hon under hans från varelse något för midsommar innevarande år tog sin tillflykt till sin systerson Per Larsson och som Hr Ödell för 34 daler silvermynt sålt hennes oxar och i stället för dessa penningar och tillagde 3 daler ihopa 37 daler silvermynt kiöpt ett par andra, så fann hon sig hava rätt till deras bortförande, i hänseende vartill och Tönnersjö härads lovliga tingsrätt genom utslag uppå hennes hit gjorde instemmning d 28 sistlidne oktober resolverat, att hon bör stutarna behålla och utom Hr Ödhells anspråk fritt bruka och använda, vilket utslag för rätten upplästes; Så ingavs och Per Larssons skrifteliga, var medelst han invänder sig icke höra till denna domstol att ansvara sin mosters hysande och i ty om befrielse för plicht anhållet.
Utslag.
I anseende till kärande fullmäktigens eget anförande, att avstå sina instämda mål såsom vad ett par av hustrun Giertrud Persdotter ifrån sergeant bostället Bassarås med sig bortförde oxar angår, redan av Tönnersjö härads lovliga tingsrätt d 8de [28] sistledne oktober av dömt och hennes systerson Per Larsson i Potabygget, som henne hyser, under denna domstol icke haver bo och hemvist finner tingsrätten skäligt bemälte Giertrud Persdotter och Per Larsson för sin del ifrån svarsmål uti ovan besagde ärender befria.

Enligt dödboken i Agunnaryd från Stråhult i Vrå (G), men saknas i husförhörslängderna för båda socknarna.

Relationer och barn

Utom äktenskap.
Bengta Eliasdotter.
Anders Rickardsson Juvel. rightarrow.png Soldaten
Född 1752-04-30 i Bassarås, Lidhult (G).
Död 1831-02-03 i Kränkeboda, Vrå (G).
Utom äktenskap.
Elin Månsdotter.
Karl ?. Född 1759-02-28 i Brog. torp, Annerstad (G).
Utom äktenskap.
Katarina Isaksdotter. Född 1736.
Begravd 1779-08-29 i Håknehult, Vrå (G).
Sofia ?. Född 1765-01-04 i Broddhult, Vrå (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.