Ansedel Johan Schmiedeberg d.y

1679-1748

Överstelöjtnanten
Född 1679-09-15 i Fiskestad, Väckelsång (G).
Död 1748-03-23 i Skogsnäs, Linneryd (G).
Johan Schmiedeberg d.y
Född 1679-09-15 i Fiskestad, Väckelsång (G).
Död 1748-03-23 i Skogsnäs, Linneryd (G).
F Johan Schmiedeberg d.ä.
Född 1642-03-15 i Greifswald, Tyskland.
Död 1706-11-07 i Kåveryd, Öggestorp (F).

FF Peter Staffansson Schmidt.
Född 1612-06.. i Åby, Morkarla (C).
Död på flottan och slaget 1659-02-11 i Köpenhamn.

 
 
FM Hedvig Jakobsdotter Schleger. 
 
M Catharina Haijock.
Född 1648.
Död 1729-11-28 i Kåveryd, Öggestorp (F).

MF Alexander Haijock. 
 
MM Anna Katarina Strömberg. 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1679-09-15 i Fiskestad, Väckelsång (G).
Antagen som förare 1696-11-17 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring som förare 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Boställe 1697 i Bassarås, Lidhult (G).
Befordrad till sergeant enligt fullmakt 1700-04-30 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Transporterad som fänrik med fullmakt 1701-05-25 från 3:e fördubblingskompaniet, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Sjuk 1701-08.. i Greifswald, Tyskland.
Med vid mönstring som fänrik 1702-02-01 i Stade, Tyskland.
Sjuk i lägret 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Befordrar till löjtnant med fullmakt och transporterad 1704-03-04 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Livkompaniet, Kronobergs regemente.
Befordrad till second kapten efter fullmakt 1708-05-15 från Livkompaniet, Kronobergs regemente till N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente.
Levde som krigsfånge 1710 i Klinow, Ryssland.
Död 1748-03-23 i Skogsnäs, Linneryd (G).
Begravd 1748-04-08 i Linneryds kyrka (G).

1700 sergeant och samma år sekundfänrik.
1704 löjtnant.
1708 sekundkapten.
Blev skadad i högra foten och hamnade vid Perevolotjna 1709 i rysk fångenskap. Var en av dem som återkom efter 13 års fångenskap 1722 den 7 maj och samma år majors karaktär.
Han bevistade slagen vid Rensbeck 1700, Vladislaw 1703, Petrowin 1704, Fraustadt 1706 och Poltava 1709.
Blev sårad i foten.
Avsked med överstelöjtnants karaktär 1732-12-15.


1704 Sommartinget 1 juni.
Jöns Romberg uppå överst löjtnanten Välb. Jochim Beijers vägnar tilltalar Per i Stråhult, för det han ej sig att vilja infria en H löjtnan Välb Johan Schmidtberg obligation på 20 daler silvermynt som han till berörde Per assignerat och Romberg qvitterat, påstår för den skuld han berörde penningar att kunna undfå. Uppå Pers i Stråhult väg: ländsmannen Schieder såsom fullmäktig tillstädes, föregivandes som voro på H Schmidtberg vägnar ingen tillgång till samma betalning för tiden att finna: Och såsom berörde 20 daler av Romberg äro förut qvitterade, dem han dock ännu icke bekommit haver. Altså förpliktas Per i Stråhult, så snart några medel å H Smidtbergs vägnar falla kunna då dessa 20 daler silvermynt att contehtera och betala.

Relationer och barn

Gift 1724-01-28.
Gunilla Juliana Lindelia. Född 1701.
Död 1778 i Växjö (G).
Catharina Juliana Schmiedeberg. Född 1724-11-11 i Lidboholm, Sjösås (G).
Död 1810-03-30 i Växjö (G).
Johan Carl Schmiedeberg. Bankokommissarien
Född 1727-02-12 i Lidboholm, Sjösås (G).
Död barnlös 1797-12-18 i Stockholm (AB).
Hedvig Charlotta Schmiedeberg. Född 1728-12-13 i Lidboholm, Sjösås (G).
Död 1792-03-05 i Skogsnäs, Linneryd (G).
Alexander Johan Schmeideberg. Ryttmästaren
Född 1731-02-09 i Skogsnäs, Linneryd (G).
Död ogift 1778-05-17 i Lidboholm, Sjösås (G).
Fredrika Sofia Schmiedeberg. Född 1734-01-26 i Skogsnäs, Linneryd (G).
Död 1808-11-21 i Frö, Lillkyrka (E).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-29 med hjälp av Disgen version 2023.