Ansedel Erik Johan Boije

1715-1780

Född 1715-12-21 i Lidhem, Väckelsång (G).
Död barnlös 1780-11-22 i Trehörna, Urshult (G).
Erik Johan Boije
Född 1715-12-21 i Lidhem, Väckelsång (G).
Död barnlös 1780-11-22 i Trehörna, Urshult (G).
F Christer Boije.
Född 1678-11-04.
Död 1751-09-25 i Karlshamn (K).

   
 
   
 
M Anna Margareta Dobrokowsky.
Född 1686.
Död 1737-02-07 i Lidhem, Väckelsång (G).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Majoren
Född 1715-12-21 i Lidhem, Väckelsång (G).
Befordrad till stabskapten med löjtnants indelning 1762-12-14 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad 1764-12.. från Överstelöjtnantens kompani till Kinnevalds kompani.
Befordrad till second major med kaptens indelning 1773-06-07.
Avsked 1775-01-18.
Riddare av Kungliga Svärdsorden 1767-11-23.
Död barnlös 1780-11-22 i Trehörna, Urshult (G).

Meritförteckning 1764 (SE/KrA/0321/I/21 s.42).
Volontär 1728.
Underofficer 1732.
Fänrik 1744.
Löjtnant 1750.
Stabskapten d 14 dec 1762.
Med tur av d 20 sept 1759. Erhållit transport till kompani d 7 dec 1764.

Kommenderad till Landskrona på fästningsarbete 1735. Likaledes på fästningsarbete vid sjökapelerna Kungholmen och Drottningskär 1737.
Kommenderad på garnison i Malmö 1739. På garnison i Karlskrona 1741 samt därstädes förrättat adjutantssysslan av 600 man 1747.
Ånyo kommenderad på garnison i Karlskrona samma år kommenderad på örlogsflottan mot ryssen.
1756 och 1757 på garnison i Karlskrona och därstädes förättat regementskvartermästarsysslan.
Bevistat kampanjen i Pommern år 1758, samt gjort därstädes även regementskvartermästarsysslan. Varit med vid attacken vid Anklam och därstädes blivit fången 1759, och får hemma i landet förrätta regementsexpedition ett års tid.

Meritförteckning 1769 (SE/KrA/0321/I/21 s.164).
Riddare av Kungl. Svärdsorden i april 1768.
Garnison i Karlskrona samt här hemma i landet förrättat majors expedition ett års tid.

Relationer och barn

Gift 1756-02-09.
Catharina Taube. Född 1718-07-02 i Eknäs, Vallby.
Död 1761-06-17 i Munkenäs, Urshult (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.