Ansedel Erik Henrik Rappe

1661-1727

Överstelöjtnanten
Född 1661 i Uppland.
Död 1727-04-22 i Vartorp, Söraby (G).
Erik Henrik Rappe
Född 1661 i Uppland.
Död 1727-04-22 i Vartorp, Söraby (G).
F Erik Rappe.
Född 1630.


   
 
   
 
M Christina Silfversparre.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1661 i Uppland.
Dömd för lägersmål med gifta kvinnfolket Margareta Svensdotter 1684-11-18 i Sunnerbo (G).
Med vid mönstring som sergeant 1687-06-29 i Malmö (M).
Befordrad till fänrik och transporterad med kunglig fullmakt 1687-07-13 från Kapten Lindtses kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Flyttade 1687 till Bavra, Lidhult (G).
Befordrad till löjtnant 1698-08-03 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till kapten vid fördubblingen 1700-04-30 i Kronobergs regemente.
Fånge 1709-07-01 i Perevolotjna.
Levde som krigsfånge 1710 i Klinow, Ryssland.
Hemkommen ur fångenskapen 1722-05-07 i Klinow, Ryssland.
Överstelöjtnant 1722-06-26.
Avsked 1726-12-01.
Död 1727-04-22 i Vartorp, Söraby (G).

1687 Sunnerbo höstting 26 november nr 184.
Vid samma tid och tillfälle kom för rätten fänriken välb Hr Erik Rapp[e], klagande till för detta fänriken manhaftig Ingemar Ingemarsson Vijbergh, för det han intet vill avflytta fjärdings kronohemmanet Bavra, som honom till boställe anslagit är, efter han Kongl Maijtz allernådigste befallandet alla officerare själva sina boställen skulle bruka och besitta, sökandes härutinnan rättens assistans. Till svars efter undfången citation fänriken Ingemar Ingemarsson sig inställde påståendes vilja samma kronohemman Bavra i år besitta eftersom han inte i laga tid är vorden avsagd som lagen särdeles preskriberar; Men enär tingsrätten honom Kongl Majts aller nådigste vilja och befallning föreställde, att officerarne skola boställes hemman utan ringaste motsägelse själva besitta och att intet tingsrätten anstod honom till städja qvarbliva; dhes utan föreslog Kronones befallningsman några öde hemman som honom kunde bliva på frihet förunte att emottaga, lät han sig därmed benöja, blivandes för den skull Ingemar Ingemarsson till sagd vid rätt om fardag sig ifrån Bavra begiva, och gården hr fänriken Rapp[e] inrömma, tagandes där med avsked.

1688 Sunnerbo höstting november nr 143.
Där näst efter kom för rätten fänriken välborne H Erik Rappe, uppå föregången citation klagade till dess antecessor [företrädare], manhaftig Ingemar Ingemarsson i Bassarås, för det han så nachlässigt hanterat dess bostels hemman Bavra, till bygnadt på de 6 åren han där bodt hade, Altså enär tingsrätten intöget Ingemar Ingemarssons anförde skäl, och dess byggnad angår avräknat, I anledning av den laga plikt, vilken honom av husesyns ordningen ålegat haver, att verkställa och fultorda, blev han ändå efter nämndens gottfinnande skyldig 20 daler silvermynt, till välbemälte H fänrik Rappe i husaröte att erlägga.

Deltog i följande slag och belägringar: Rendsbeck, Pietrovin, Fraustadt och Poltava. Blev ej sårad.

Relationer och barn

Gift 1690.
Eva Cecilia Berghman. Död 1722 i Vartorp, Söraby (G).
Hans Gustaf Rappe. Majoren
Född 1691-08-10.
Död barnlös 1756-06-12.
Niklas Rappe. Född 1693-06-23.
Död 1709-06-28 i Poltava.
Erik Rappe. Löjtnanten
Född 1695.
Död 1737-04-15 i Vartorp, Söraby (G).
Carl Fredric Rappe. Född 1698-02-11 i Grimarp, Södra Ljunga (G).
Begravd 1698-03-25 i Södra Ljunga (G).
Anna Christina Rappe. Död 1765-05-18 i Söraby (G).
Gift 1725-02-12 i Vartorp, Söraby (G).
Regina Christina Schmiedeberg. Född 1684.
Död 1751-04-09 i Kåveryd, Öggestorp (F).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.