Ansedel Fredrik Olof Stålhammar

1758-1816

Majoren
Född 1758-06-12 i Växjö (G).
Död ogift 1816-12-19 i Ödetofta Sjögård, Tolg (G).
Fredrik Olof Stålhammar
Född 1758-06-12 i Växjö (G).
Död ogift 1816-12-19 i Ödetofta Sjögård, Tolg (G).
F Erik Adolf Stålhammar.
Född 1728-07-06.
Död 1762-04-18 i Stralsund, Tyskland.

   
 
   
 
M Johanna Helena Osander.
Född 1735-03-05 i Växjö (G).


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1758-06-12 i Växjö (G).
Genom byte transporterad till sergeants indelning 1780-12-06 i (i)Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad 1783-05-28 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Second Majorens kompani, Kronobergs regemente.
Tjänstgjorde på linjeskeppet Prins Fredrieck Adolph mellan 1788-06-29 och 1788-07-11 från Karlskrona (K) till Karlskrona (K).
Befordrad och ransporterad till kapten med löjtnants indelning 1789-11-01 från 2:e Majorens kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Riddare av Kungliga Svärdsorden 1790-05-02.
Transporterad på linjeskeppet Äran mellan 1790-09-04 och 1790-09-16 från Sveaborg, Helsingfors till Karlskrona (K).
Transporterad till kaptens indelning 1791-02-10 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Allbo kompani, Kronobergs regemente.
Avsked 1798-12-20.
Död ogift 1816-12-19 i Ödetofta Sjögård, Tolg (G).

Meritförteckning 1788 (SE/KrA/0321/I/21 s.222).
Secondkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1773.
1777 fänrik.
1780 genom byte kommit till Kronobergs regemente.
1781 kommenderad på garnison i Karlskrona
1783 fått fänriks lön.
1784 d 18 maj stabslöjtnant.
1788 kommenderad åt Finland på Kungl. örlogsflottan.

Meritförteckning 1789 (SE/KrA/0321/I/21 s.231).
1789 d 21 nov stabskapten.

Meritförteckning 1795 (SE/KrA/0321/I/21 s.247).
1790 d 21 aug nådigt utnämnd till Riddare av Svärdsorden.
1792 d 18 dec fått kompani.
1793 d 18 sept major i regementet.
1793 d 20 dec fått seconmajors lön.
Bevistat sjöslaget 1788 17 juli på örlogsflottan.
1789 reträtten från Högfors.
1790 bataljen vid Valkeala och Keltis baracker, samt alla övriga affärer samma år som regementet haft.
1793 varit kommenderad på garnison i Karlskrona.

Meritförteckning 1796 (SE/KrA/0321/I/21 s.263).
1795 bevistat campementet på Bonarpshed i Skåne.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.