Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Kompaniets uniform modell 1765 för menig soldat.
Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygdsforskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasaättlingar. Sedan 2001 forskar jag även om soldaterna vid Kronobergs regemente och Ljungby kompani, som är beskrivna på denna hemsida. Till min hjälp har Bertil Malmport ställt ett mycket omfattande forskningsresultat om regementets och kompaniets status 1859 till förfogande. Har du några ytterligare uppgifter eller synpunkter på förbättringar av hemsidan, så låt mig ta del av dem. Rolf Carlsson Första Villagatan 16 504 53 Borås
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09
Kompaniets uniform modell 1765 för menig soldat.
Min hobby sedan många år är släktforskning samt hembygdsforskning om Odensjö socken i Kronobergs län. En bygd, där Erik XIV:s oäkta dotter Virginia levde som gift på sin sätesgård Björkenäs med sin man ståthållaren på Kronoberg Håkan Knutsson Hand. I socknen finns därför ett stort antal Vasaättlingar. Sedan 2001 forskar jag även om soldaterna vid Kronobergs regemente och Ljungby kompani, som är beskrivna på denna hemsida. Till min hjälp har Bertil Malmport ställt ett mycket omfattande forskningsresultat om regementets och kompaniets status 1859 till förfogande. Har du några ytterligare uppgifter eller synpunkter på förbättringar av hemsidan, så låt mig ta del av dem. Rolf Carlsson Första Villagatan 16 504 53 Borås
Soldater