Överstelöjtnant (Kompanichef med kaptens indelning)

Boställe var Sundranäs med Norrnäs i Annerstad sn till 1873 då boställestilldelning upphör.

Sundranäs säteri omnämnes i rullan 1740 "kaptensäte innehavd av överstelöjtnanten baron Berndt Wilhelm von Lieven som nyligen är kommen till regementet och således ej än tillträtt ben. Boställe, utan åbor och brukas av förre överstelöjtnantens nu översten vid Hellsinge regementet Johan Carl Silfersparres fru åtnjuter laga fardag, varföre baron och överstelöjtnant von Lieven nu bor på dess gård Lärkesholm belägen på skånska gränsen invid. Regementet ej når till dess kompani.
Herr översten Silfversparre bekommit till den av honom uppbyggde karaktärsbyggningen år 1733 och 1739 700 i silvermynt.
Samt 1739, som än ej äro behörigen disponerade 700 i silver.
Mark 25,21 i silver".

Sundranäs 1 mtl position WGS 84 Lat/Long: N 56° 47' 39.33" E 13° 38' 44.24" (56.794258, 13.645622).
Norrnäs ½ mtl position WGS 84 Lat/Long: N 56° 48' 35.90" E 13° 38' 19.40" (56.809972, 13.638722).
RT-90 X= 6300216 Y= 1367678

Vill du se flygfoto över boställena?

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Disgen nr Anmärkning
Johan Schmiedtberg 1642 1679 1698 23982 Flyttade till Karlstens fästning.
Joachim Cristian von Beijer 1652 1698 1705 24012 Död i Klemno.
Erik Lintze   1705 1705 24013 Fick aldrig bo på Sundranäs
Claes Young   1705 1710 24014 Död i rysk fångenskap 1710.
Axel Krook 1675   1723 37805 Second kapten fånge i Ryssland.
Lars Kagg 1661 1709 1710 23999 Överstelöjtnant död vid Helsingborg.
Carl Berch   1710   24000 Second kapten.
Peter de Witte   1710 1713 24011  
Gerhard v. Fräderich     1714 24015 Second kapten.
Johan Carl Silfversparre 1681 1713 1721 23402 Till Allbo kompani.
Rutger Fistulator Lagerbielke 1688 1714 1718 23472 Second kapten.
Erik Sckröder   1718 1719 24034 Second kapten.
Anders Roting   1718   24035 Second kapten.
Pehr Hierta 1693 1719 1723 24181 Second kapten.
Eberhard Bildstein 1672 1721 1727 24039 Tidigare och senare överste.
Johan Carl Silfversparre 1681 1727 1739 23402 Överste.
Davidh Tholin 1678     24286 Känd från expectansrulla.
Berendt Wilhelm von Lieven 1687 1739 1746 23149 Överste.
Johan Diedrich von Köhler 1693 1747 1757 23148 Överstelöjtnant.
Mauritz Johan von Gertten 1696 1757 1762 23147 Överstelöjtnant.
August Wallenstierna 1712 1762 1772 23066 Överste. Siste övertelöjtnanten på Sundranäs
Johan Evert von Vicken 1720 1772 1782 22873 Överste.
Ernst Bogislav von Platen 1738 1782 1789 22874 Överstelöjtnant.
Adolph Fredric Pålman 1743 1789 1792 22817 Överste.
Carl von Lieven   1792 1793 24040 Överste.
Henrik Hammarberg 1755 1793 1810 22695 Överste.
Erland Hederstierna 1770 1810 1824 22399 Generalmajor.
C H Wrede 1787 1824   22400 Överste.
Nils Gustav Ramberg 1787 1836 1840 22477 Kapten.
C I Stockenberg 1797 1836 1837 18621 2:e Kapten.
Gustav Lagercrantz 1794 1841 1846 22540 Kapten.
Hans Otto Raab 1805 1846 1849 22558 Kapten Friherre.
Carl Fredric Bergh 1810 1849 1854 22565 Kapten.
Carl Adolf Påhlman 1816 1854 1856 22574 Kapten.
Alfred Henrik Edvard Fock 1818   1855 24162 2:e Kapten.
Gustaf Axel Westrell 1815 1856 1859 22579 Kapten.
Taussaint Carpentier 1822 1859 1861 22580 Kapten.
Carl Nicodemus Ramberg 1816 1861 1869 10642 Kapten.
Fransico August Dankwardt 1819 1864 1864 24193 2:e Kapten.
Johan August Stenfeldt 1822 1865 1867 22310 2:e Kapten. Död 10/5 1867.
Carl Håkansson 1825 1869 1873 22347 Kapten.
Henric av Klinteberg 1830 1873 1874 22272 Kapten.
Hans M Wachtmeister 1830 1874 1881 22102 Kapten. Till Norrvidinge kompani
Johan Axel F Schreiber 1834 1878 1880 22104 Kapten 2:a klassen.
G Albert Eugene Hedenstierna 1833 1881 1884 22103 Kapten.
Victor Ludvig Sandberg 1840 1881 1882 22225 Kapten 2:a klassen.
Victor Ludvig Sandberg 1840 1884 1893 22225 Kapten.
Victor Björkman 1843 1893 1898 24103  
Lars Jakob Henrik Cavalli 1853 1898 1903 24509  
Anders Fredrik David Liedholm 1861 1901 1903 24513 Kapten 2:a klassen

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-03-12.