KKR, 5. Ljungby kompani: Gratialister 1859

Den för gratialisterna fastställda pensionsstaten var indelad i fyra klasser:

Första klassen omfattade dem som i rikets tjänst blivit alldeles oförmögna att försörja sig.

Andra klassen omfattade dem som under tjänstgöring ådragit sig sådan skada eller sjuklighet att de endast i ringa mån kunde bidra till sitt uppehälle.

Tredje klassen omfattade dels dem som i tjänsten ådragit sig mindre blessyrer eller sjukdomar, som inverkade menligt på arbetsförmågan, dels dem som med utmärkt välförhållande bevistat krigstillfälligheter eller som tjänat över 30 år.

Fjärde klassen omfattade dels sådana som var var 50 år gamla och tjänat i 30 år, dels sådana som under kortare tid varit kommenderade i fält och genom sjuklighet eller andra åkommor var i behov av understöd.

UH-beloppen t.o.m. 1858 var:
Första klassen: 36 R:dr men kunde höjas till 50 R:dr.
Andra klassen: 24 R:dr.
Tredje klassen: 12 R:dr.
Fjärde klassen: 8 R:dr.

Regementsorder 15 mars 1859, punkt 13:
"Till manskapets kännedom bör meddelas, att Kgl Majt genom nådig Kungörelse den 28 Januari innevarande år i nåder bestämt följande Underhållsbelopp att, från och med innevarande år, Wadstena Krigsmanshus-gratialister tilldelas, nemligen:"

Uti första klassen, i allmänhet Sjuttiotvå Riksdaler årligen men för de Underhållstagare af denna klass, som åtnjuta förhöjde underhåll, med Ett hundra Riksdaler årligen;

Uti andra klassen med Fyrtio Åtta Riksdaler årligen;

Uti Tredje klassen, med Tjugo Fyra Riksdaler årligen;

Uti Fjerde klassen, med Femton Riksdaler årligen.”
Underhållstagare i fjärde klassen uppflyttades vid 60 års ålder till tredje klassen. Efter fyllda 75 år kunde underhållsragare i tredje klassen uppflyttas till andra klassen. Gratialisterna var dessutom befriade från bevillning för deras egna personer, varjämte fodringsägare inte kunde göra anspråk på införsel i gratialet. Då gratialist avgick med döden utdelades begravningshjälp.

Född Socken Namn Antagen som soldat Avsk Underhållsbrev UH Befattn Bostad Anteckningar
        Soldatnamn År Rote Sock   UH-brev Klass 1859 Förändr    
17930716 Ham Bengt Svensson Elg/Älg 1815 1 Ham 1849 18490911 3:e 24:-   Ham  
17800622 Göteryd Johan Olofsson Alexis 1812 3 Ham 1830 18511230 2:e 48:-   Kån  
17981205 S Lj Johannes Månsson Grann 1822 5 Ham 1849 18521026 4:e 15:- Krp ?  
18010701 Ham Sven Svensson Hast 1826 6 Ham 1859 18591014 3:e 12:- ny -59 Ham egen gård
1789 N Kristian Danielsson God 1812 7 Ham 1826 18510311 3:e 24:-   Ham  
18071022 Ham Bror Andersson Rund 1827 7 Ham 1855 18580316 4:e 15:-   Ham egen gård
17931008 Ham Jon/Johan Persson Ört 1827 9 Ham 1852 18570609 3:e 24:-   Ham egen gård
17951217 Ham Nils Svensson Blixt 1817 14 Ham 1845 18470511 4:e 15:-   Ham  
17891115 ? Samuel Nilsson Stjärna 1807 16 Nöt 1826 18260719 3:e 24:- skada ?  
17900107 L Olof Jönsson Blomkvist 1813 18 Nöt 1845 18450923 3:e 24:- Krp Nöt  
17870616 Ang Peter Andersson Kardus 1806 19 Nöt 1836 18470831 3:e 24:- Krp Ang  
17940414 Ode Gudmund Månsson Nero 1813 22 Nöt 1849 18490911 2:e 48:- Krp Nöt  
17960831 Ham Esbjörn Karlsson Kuno 1820 23 Nöt 1845 18450923 4:e 7:- död-59 ? 18590923=2 mån+begravhjälp 4,50
18070610 Kån Måns Samuelsson Staf/Stav 1827 27 Nöt 1859 18591014 3:e 12:- ny ?  
18021108 Tor Magnus Gabrielsson Skarp 1827 33 Tor 1855 18580316 4:e 15:-   Tor  
17960914 Nöt Johannes Larsson Mars 1817 35 Tor 1849 18490911 3:e 24:-   Ann  
17990918 Malmö Gustav Malm Malm 1812 36 Tor 1828 18590923 4:e 7:50 ny Tor  
17940111 ? Samuel Persson Lundgren 1816 37 Tor ? 18490417 2:e 48:- hornbl ?  
17860118 N Bengt Henriksson Glans 1816 38 Tor 1842 18430906 3:e 24:-   ?  
18021026 Lid Sven Anersson Tor 1827 43 Tor 1852 18541024 4:e 15:-   Tor  
1792 Nöt Jonas Eriksson Glaf/Glav 1811 45 Vrå 1845 18420925 3:e 24:-   Vrå  
17940811 O Lars Bagge Snäll 1817 47 Vrå 1849 18490911 2:e 48:-   Vrå  
18060703 F Daniel Larsson Frans 1826 48 Vrå 1855 18570609 4:e 15:-   Tor  
17860916 N Carl Jonasson Leo 1811 51 Vrå 1849 18540822 3:e 24:-   N  
17940905 Ann Magnus Johansson Alm 1815 53 Vrå 1822 18500409 3:e 24:-   Ann  
17990520 Vrå Nils Erlandsson Alm 1823 53 Vrå 1849 18530524 4:e 15:- Krp Vrå  
18010516 Lid Gudmund Jonasson Pihl/Pil 1822 54 Vrå 1849 18521024 3:e 24:-   Ode  
18090414 Rys Jacob Petersson Linder 1817 57 Lid 1849 18420831 3:e 24:-   Lid  
18090516 N Carl Larsson Bergström 1830 61 Lid 1855 18551211 3:e 24:-   ?  
17880111 Vrå Jon Ingemarsson Bragd 1806 62 Lid 1836 18360831 3:e 24:- Krp Ode  
17970416 Nöt Jöns Magnusson Nej 1817 63 Lid 1836 18451211 3:e 24:-   Ann  
18020206 N Klas Otto Seth Seth 1831 64 Lid 1855 18551211 2:a 48:- Krp Lid  
17930615 Lid Jöns Jonasson Bolin 1809 66 Lid 1845 18450923 3:e 24:- trumsl Lid  
17970104 Lid Sven Samuelsson Sax 1822 68 Lid 1849 18521026 4:e 15:-   ?  
17930411 Ode Anders Danielsson Borg 1816 72 Ode 1849 18490911 3:e 24:-   Ode  
17950902 N Nils Petersson Lustig 1817 75 Ode 1849 18490911 3:e 24:-   Ode  
18021121 Ann Carl Larsson Ode 1822 76 Ode 1852 18520907 3:e 24:-   Ode  
17930925 F Johan Persson Ingman 1830 77 Ode 1849 18520420 3:e 24:- uppfl Ode  
17981102 F Sven Bengtsson Ros/Roos 1817 79 Ode 1849 18490911 3:e 24:-   Ode  
1788 Berga Anders Svensson Asp 1815 82 Ann 1845 18461024 3:e 24:-   Tor  
17830817 M Jöns Larsson Selim 1822 95 Ann 1852 18531227 3:e 24:-   Ann  
17960214 Tor Erik Johansson Lilja 1822 96 Ann 1849 18521026 4:e 15:-   Ann  
17800907 Ang Jonas Månsson Blom 1806 99 Kån 1826 18350517 2:a 24:50 död-59 Ham 18590526=5 mån+begravhjälp 4,50
18010217 Kån Israel Christoffersson Blom 1823 99 Kån 1852 18450923 4:e 15:-   ?  
17920211 ? Gustaf Larsson Felix 1811 103 Kån 1842 18420831 3:e 24:-   ?  
17981222 Ber Peter Svensson Nästor 1823 104 Lju 1849 18530524 4:e 15:-   ?  
18050202 F Karl Abrahamsson Tall 1826 105 Lju 1859 18591014 3:e 12:- ny Lju arrenderar
18040810 Lju Johan Petersson Rolf 1828 111 Lju 1859 18591014 3:e 12:- ny Kån?  
17950914 Berga Christian Gudmundsson Dahl/Dal 1823 112 Lju 1852 18530524 3:e 24:-   Lju  
17900208 Ang Abraham Eriksson Hamid 1812 114 Ang 1837 18420907 3:e 24:-   Ang  
18020501 Vrå Anders Larsson Krona 1826 116 Ang 1855 18570609 4:e 15:-   Ang  
18060715 Ode Johan(nes) Jonasson Eld 1824 117 Ang 1859 18591014 3:e 12:- ny ?  
17900917 Ang Nils Jonsson Agn 1809 119 Ang 1849 18490911 2:a 48:-   Ang  
17891223 Ang Gudmund Andersson Gunstig 1808 124 Ang 1849 18490911 2:a 48:-   Ang  
18060715 F Lars Persson Rapp 1826 129 Ang 1859 18591014 3:e 12:- ny ?  
17961001 F Peter Persson Ledig 1816 134 Vit 1849 18490911 3:e 24:-   ?  
17920315 Berga Peter Jonasson Örn 1809 136 Vit 1849 18490911 2:a 48:-   ?  


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-05-24.