Nr 11 Kongl Kronobergs Regemente - Organisation 1859

Öfre Staben

Överste Regementschef Friherre G. M. Fleetwood, 56, R.S.O.
Överstelöjtnant Stabschef G. M. Lilljecrona, 53, R.S.O.
Major 2dre Major P. R. von Baumgarten, 54, R.S.O.
  3dje Major D.A.L. Silfwerstolpe, 37 1860 - Vacant

Mindre Staben

Major Regts qvartermästare O. O. Gyllenswärd, 52, R.S.O.
Löjtnant 1ste Adjutant C. Håkansson, 34 Wexjö, Linnebjörke
Löjtnant 2dre Adjutant Friherre H. M. Wachtmeister, 29 Skarsoe, Olanche?
v. Häradshövding Regts Auditör O. Engdahl, Wexjö, Grimsnäs
Läkare Regts Läkare A. N. Selldén, R.W.O. Wexjö
Läkare 1ste Bataljonsläkare J. Cson Bergman
Läkare 2dre Bataljonsläkare L. N. Hjelmqwist
Kyrkoherde Regts Pastor N. J. Qwennerstedt, W.C.C.XIV J:medalj Wexjö, Qwenneberga
Präst e.o. Bataljonsprest G. Påhlman Stockholm
  Regts Skrifvare F. G. Klingström - 20/5 1859
    C. A. Nilsson 27/5 1859 Wexjö
Kapten Regts Kommisarie C. F. Schmaltz Wexjö, Moheda
  Musik Direktör J. Fogelberg Wexjö

Ringare Staben

Mönsterskrifvare 2dre Regts Skrifvare A. O. Erdtman Wexjö, Bökås
Mönsterskrifvare 2dre Regts Skrifvare D. Korean Wexjö
Mönsterskrifvare Mönsterskrifvare A. S. Bergholtz Wexjö, Garanshult
Fahnjunkare Bataljons Adjutant C. J. Wacklin, 28 Wexjö
Sergeant Bataljons Adjutant G. G. E. Wickström, 29 Wexjö, Engaholm V. Ohs.
Fanjunkare Regts Väbel J. A. Sjöman, 37 Wexjö, Alfverstad.
  Gevärshantverkare J. Lindqwist, 52 Wexjö, Kröfsjö.
  Stockmakare G. A. Lund, 40 Wexjö, Jönköping, Husqwarna.

1:a Bataljonen:

1. Lif Kompaniet    
Kapten Kompanichef C. J. Björkman, 46
2. SkataelöfsKompani    
Kapten Kompanichef G. M. Berg, 43
3. Kinnevalds Kompani    
Kapten Kompanichef L. G. Tegnér, 45 - 22/3 1859
    G. A. Westrell, 44 4/6 1859 -
4. Norrvidinge Kompani    
Kapten Kompanichef C. A. Påhlman, 46

2:a Bataljonen:

5. Ljungby Kompani    
Kapten Kompanichef G. A. Westrell, 44 - 4/6 1859
    T. Charpentier, 37 4/6 1859 -
6. Södra Sunnerbo Kompani    
Kapten Kompanichef C. A. Påhlman, 46 - 1/11 1859
    Vacant 2/11 1859 -
7. Allbo Kompani    
Kapten Kompanichef S. F. Cervin, 42
8. Norra Sunnerbo Kompani    
Kapten Kompanichef C. F. Berg, 49


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-05-24.