Fanjunkare

År 1803 befalldes att de två skickligaste fältväblarna vid varje bataljon skulle förordnas till fanjunkare, med åliggande att bära fanorna.
I och med 1833 års lönereglering ersattes fältbäveltjänsten av fanjunkare.

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Disgen nr Anmärkning
C H Stockenberg 1797 1814   24454 Utan lön.
H Hammarberg 1803 1816 1819 24454 1 rotelön.
M U Ramberg 1794 1826   10640 Med 2 rotelöner.
Per Wilhelm Trotzig 1802   1841 11916  
Elias Johan Lagerbjelke 1800 1841 1846 24155  
Carl Didrik von Porath 1810 1846 1861 23409 Död 7/6 1861.
Carl Malcolm Gyllensvärd 1831 1861 1881 22105  
Ludvig Leonard Löwegren 1847 1881 1886 22106 Sergeant från Skatelövs kompani
Carl Wilhelm Johnsson 1850 1886 1901 24518 Sergeant från Skatelövs kompani
Noak Otto Syréhn 1858 1901 1909 24752  

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-13.