Furirer

År 1686 var Stackarp södergård i Torpa sn boställe.
Gården har legat på samma plats vid storskiftet 1795 och laga skiftet fastställt 1863. På skifteskartorna utmärkt med littera D.
Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.199', E 13° 36.808' (56.71999, 13.61347).
RT-90 X= 6290248 Y= 1365815

Vill du se flygfoto?


Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Disgen nr Anmärkning
Sven Nilsson       23989  
Gustafh Olsson     1699 23990  
Gustaf Bråkenhielm 1682 1699 1700 24434  
Petter Lundberg   1700   24376  
Joen Nilsson Wiggart     1708 24377 Till förare.
Jöns Håkansson Glamberg   1708   24446  
Oluf Malberg   1709 1710 24007  
Nils Lenström   1710   24008  
Börje Siöberg 1694   1717 24018 Till Allbo kompani.
Carl Wessman 1695 1717 1718 24023  
Petter Björn 1697   1718 22846 Befordrad till förare.
Oluf Bolm 1695 1718 1719 24029  
Erik Jönsson Ryding 1691 1718 1719 24031 Furirskytt.
Oluf Jönsson Lungren 1698 1718 1719 24032 Furirskytt.
Joseph Andersson Dahl 1698 1718 1719 24033 Furirskytt.
Carl Person Lundahl Oro 1699 1718 1719 23444 Från 59 Öxnalt till furirskytt.
Carl Mikaelsson Kindberg 1693 1718 1719 13667 Fån 88 Marsjö till furirskytt.
Johan Andersson Ekelund 1694 1718 1719 23391 Från nr 126 Näglinge till furirskytt.
Wilhelm Liungman 1696 1719 1722 23411 Till Rustmästare.
Petter Biörn 1697 1722 1731 22846  
Wilhelm Liungman 1696 1731   23411  
Christopher Rudebeck   1743 1744 23977 Till förare vid majorens kompani.
Richard Georg Ödehl   1744 1746 23975 Befordrad till förare.
Mathias Gustorph   1746 1750 23978 Till Livkompaniet.
Daniel Stockenberg   1750 1753 23064 Befordrad till förare.
Carl Stockenberg 1736 1757   16556  
Bengt Magnus Ingelman 1724 1757 1773 23393 Avsked 1773.
Anders Johan Laurin 1740 1761   3735  
Eric Adolf Gyllensvärd 1724 1773 1777 16798  
Carl Magnus Berghman   1777 1783 24233 Död 20/4 1783.
Michael Gothlieb Berg 1764   1790 24238  
Elias Harald von Porat 1767 1783 1791 10358  
Carl Fredrik Gyllensvärd 1770 1791 1806 16587  
Eric Ulrik Köllerström 1785 1806 1811 22738  
E J Brodin 1778 1811 1812 22402  
M A Stålhös 1793 1812 1823 24120 Sergeanten
C G F Forsmark 1786 1825   22639  
L C Aulander     1829 24136  
C D von Porath 1810 1833 1841 23409 2:e furir
G Crona   1833 1835 24151 2:e furir
W Erdtman 1808 1835 1836 24152 1:e furir
C N Ramberg 1816 1836 1840 10642 1:e furir
F Danckwardt 1819 1837   24193 Utan lön
W Köllerström 1820 1840 1846 24157 2:e furir
Jacob Norring 1820 1842 1847 24156 1:e furir
Adolf Johan Oscar Wickström   1846 1848 24164 1:e furir
Johan Adolf Wickström 1824 1848 1851 22545 1:e furir
Johan Koraen 1817 1847 1847 24165 2:e furir
Axel Kniberg   1847 1847 24166 2:e furir
Erik Emil Lindenkrona 1826 1847 1850 24167 2:e furir
Gustav Georg Wickström 1831 1850 1850 22606 2:e furir
Johan Fredrik Tenggren 1827 1850 1851 22564 2:e furir
Johan Gustaf Schmaltz   1851 1851 24348 2:e furir
Carl Wilhelm Tornérhjelm 1834 1849 1852 24349 Utan lön.
Uno Robert Fornander 1831 1851 1852 23523 1:e furir.
Johan David Björnberg 1826 1852 1871 22525 1:e furir.
John Wilhelm Modée 1827 1851 1854 24190 2:e furir.
Bengt Daniel August Dahl 1835 1854 1855 24191 2:e furir.
Ernst Ludvig Modée 1831 1855 1856 24192 2:e furir.
Otto Fredrik Wickström   1856 1856 24202 2:e furir.
Ludvig Enoch Alexander Persson 1834 1856 1859 24203 2:e furir. Död 1859.
Victor Ludvig Sandberg 1840 1858 1860 22225 Utan lön.
Cristoffer Edvard Hjertqvist 1840 1860 1865 22065 2:e furir.
Axel Andersson Ekström 1838 1856 1864 24205 Utan lön.
Elias Magnus Rydeman 1838 1865 1869 13990 2:e furir.
Carl Gerhard Sommar     1868 24105 Till Skatelövs kompani.
Carl August Jönsson 1843 1869 1871 24104 2:e furir
Samuel Petter Gasslander   1871 1871 24108 1:e furir.
Anders Johan Ludvig Krok 1851 1871 1874 24109 1:e furir.
Carl Theorin 1852 1871 1873 24110 2:e furir.
Nils Fredric Jonsson   1874 1875 24209 1:e furir.
Hugo Nikolaus Trolle 1850 1874 1875 24209 1:e furir.
Carl Ludvig Malmberg 1853 1873 1875 24211 2:e furir.
Furirer med rotelön där rotenummmer saknas          
Friedric Ullric Stockenberg 1761     24234  
Samuel Lorents Unér 1803   1822 22654  
C W Unér 1809 1825 1830 24143  
A E Unér 1808 1825   25591  

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-13.