Fänrik

År 1686 var Gräshult i Lidhult socken och senare Stråhult i Vrå socken boställe.
Du kan se en ansedel för varje officer genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Disgen nr Anmärkning
Ingemar Ingemarsson   1677 1686 23984  
Lars Blomström   1686 1687 23983  
Erich Hind: Rappe 1661 1687 1698 23994  
Johan Friderich Bergman 1673 1698 1701 23996  
Johan Schmiedeberg d.y. 1679 1701 1704 23997 Till Livkompaniet.
Petter Lundberg   1704 1704 24376  
Gustaf Stråhle 1683 1704 1708 24439  
Aron Lechovius 1680 1708   24440 Fånge efter Poltava.
Jacob Liljehök 1687 1708   37113 Secondfänrik. Fånge efter Poltava.
Diedrich Lundberg   1709   24002  
Jacob Liungdahl     1715 24016  
Daniel Gothilander   1715 1718 23033 Löjtnant vid Marinen.
Oluf Malberg   1718 1719 24007  
Joh. Wilh. Netherwud 1699 1718   24027 2:e fänrik.
Daniel Gothilander   1719 1722 23033 Till sergeant.
Pehr Hierta 1693 1722 1727 24181 Från secondkapten.
Thomas Rudebeck 1695 1727 1728 24182 Från Adelsfanan.
Carl Gustaf Ruthenschiöld 1698 1728 1739 23416 Till Norrvidinge kompani.
Nils Boije 1712 1739 1749 23415 Till Kinnevalds kompani.
Gustaf Willhellm von Lieven 1725 1749 1750 23152 Befordrad till fänrik.
Berendt Malte von Lieven 1730 1750 1754 23979 Till Livkompaniet.
Alexander Schmiedeberg 1731 1755   23981  
Birger Hvasser 1729 1763   23045  
Gustaf Otto Ladau 1728   1769 22688  
Adam Stålhammar 1734 1769   24332  
Jacob Uggla 1737 1770 1776 23047 Regementsadjutant.
Eric von Bojsman 1740 1776 1777 22876 Adjutant.
Elias Rutger von Porat 1742 1777 1785 13673 Befordrad till kapten.
Adolph Friedric Raab 1762 1785 1785 22820 Till Livkompaniet.
Carl Papke 1763 1785 1791 23973  
Fredric Ludvig Tigerskjöld     1789 24236  
Carl Renhold Ladau 1768 1791 1793 26315  
Elias Harald von Porath 1767 1793 1801 10358  
Olof Munktell 1763 1791   23952 Extra stat.
Otto Wilhelm von Rosen 1781 1801 1802 24115  
Lars Johan Cavallij 1779 1802 1808 22844  
Jon Påhlman 1780 1808 1809 24071  
Georg Påhlman 1782 1809 1810 22845  
Salomon Fredricsson 1781 1810 1810 24452  
C G Sparre 1786 1810 1813 22859 Greve.
P G Sparre 1790 1813 1817 24072 Greve.
Nils Gustaf Ramberg 1787 1814 1825 22477 Fänrik på stat. Se nedan.
G A Stenfelt 1786 1817 1818 23208 Död 1818-10-07.
E J Brodin 1778 1818 1823 22402  
A H Ulfvenklou   1823 1824 24129 Död 1824.
N G Ramberg 1787 1825 1828 22477 Från penningelön. Se ovan.
J U Silversparre 1802 1828   24137  

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-01-11.