Papke, Carl
1763-

Löjtnanten
Född 1763.

Carl Papke.
Född 1763.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


Transporterad till sergeants indelning 1783-05-28 från Livkompaniet, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad från stabsfänrik till stabslöjtnant 1785-12-14 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Var löjtnant med fänriks indelning vid mönstring 1790.
Befordrad till regementskvartersmästare 1791-02-10 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Kronobergs regemente.

Meritförteckning 1788 (SE/KrA/0321/I/21 s.223).
Kadett 1779.
1782 d 10 jan fänrik vid Kronobergs regemente.
1785 d 14 dec stabslöjtnant.
1788 kommenderad åt Finland.

Meritförteckning 1792 (SE/KrA/0321/I/21 s.240).
1788 bevistat affären vid Fredrikshamn och 1789 bataljen vid Uttismalm, samt affären vid Liikala och Värälä.
1790 övervarit bataljen vid Valkeala och Keltis baracker samt alla affärer regementet haft samma år.
1790 d 23 aug i nåder utnämnd till kapten i regementet.
1791 d 10 feb kapten och regementskvartermästare.


Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2018-11-14 med hjälp av Disgen version 2018.