Extrarotering

Sätesgårdar, så kallad privilegierad jord, var inte skyldiga att hålla soldat.
Vid ofredsår som 1809 beslutades om så kallad extra rotering. Det vanliga var då att denna typ gårdar blev ålagda att hålla hästar, men på dessa gårdar höll man soldater.

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Längd Disgen nr Anmärkning
Nr 32 Bohult i Lidhult            
Nr 33 Malmaryd i Nöttja            
Nr 34 Annerstad i Annerstad            
Nr 35 Bolmaryd (Bolmarö) i Annerstad            
Johan Carlsson Sätt     1808   23143 Död på Åland
Anders Svensson Ledig 1788   1812   12055 Till nr 82.
Carl Eskilsson Rolig 1793 1812     24229  
Nr 36 Bolmstad i Angelstad            
Nr 37 Prästgården i Angelstad            
Nr 38 Orberg i Kånna            

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.
Har du ytterligare uppgifter om ovanstående soldater, vill jag gärna ta del av dessa med källhänvisningar.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-09.