Nr 95 (645) Fårtorp (Södergård)

Roten hade 1686 nr 214.
Rotebönder 1686.
Fårtorp söderg. Jon Persson, Bengt Jönsson, Nils Breming?
Fårtorp norreg. Johan Eriksson, Anders Enevaldsson, Nils Simonsson

Rotegårdar:

Namn Mtl Mtl för roten Socken
Fårtorp Söderg. 1 ¾ Annerstad
Fårtorp Norreg. ¾ ¾ Annerstad

Roten hade nr 93 1717 - 1721.
År 1694 stod rotens soldattorp färdigbyggt. Torpet var placerat 500 meter sydväst om byn. En ny soldatstuga under 1810-talets första hälft. Den nya byggnaden synades in 1815. Man påpekade brister rörande lås och gångjärn på ladugården och att brunnen saknar kar, lock och vikt. Eter laga skifte 1852 byggdes ett nytt torp, men kom aldrig att bebos av någon soldat utan var utarrenderat till civilister fram till 1898, då det såldes av rotebönderna. Fastighetsbeteckning Olastorp 1:11.
Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 45.480', E 13° 48.632' (56.75800, 13.81053).

RT-90 X= 6294111 Y= 1378001.

Vill du se flygfoto?

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Längd Disgen nr Anmärkning
Nils Nilsson   1669     23927  
Jöns Jonsson     1698   23845 Korpral.
Hans Andersson   1698 1700   24378 Korpral befordrad till rustmästare.
Frenne Jöransson   1700 1706   23785 Korpral från nr 30.
Anders Månsson   1706     23851 Korpral. Fånge efter Poltava.
Sven Månsson Linneroth     1710   23724 Transport till nr 25 Balkarp.
Anders Lindberg   1710 1710   23725 Korpral från nr 25 Balkarp. Död 21/3 1710.
Swen Olsson Kusk   1710 1716   23666 Korpral rymde 1716.
Jöns Person Strömfors 1683 1716 1721   23519 Korpral från nr 67 Bökö.
Carl Persson Oro Otterdahl 1699 1721 1728   23444 Rustmästare transporterad till livkomp.
Jonas Lindqvist 1700 1730 1742   23350 Korpral från nr 55. Död i Karlskrona 1742.
Joseph Nilson Kielbeck   1742 1743   23334 Korpral från nr 47 Slättevrå. Död Karlskrona 1743.
Sven Larsson Berg 1701 1743 1757   23250 Korpral från nr 129 Rataryd.
Jonas Anderson Smerling   1757 1761   23249 Från nr 129 Rataryd.
Per Enewaldsson Runvall   1762 1764   11970  
Mattias Theodor Renstråle 1762 1769 1773   23078  
Carl Isacsson Sedig 1756 1776 1802 5' 9" 22692 Straffad för brännvinsbränning.
Per Jonasson Sedig 1777 1803 1810 5' 8" 22741 Död 1/7 1810.
Anders Jonsson Selim Rask 1789 1811 1822 5' 11" 22487 Senare 90 Romborna.
Jöns Larsson Selim 1803 1822 1852 5' 9" 12082  
Abraham Claeasson Sallgren 1830 1852 1856 5' 10" 22332 Transporterad till nr 83 1856. Sjukvårdssoldat.
Furirs avlönande   1856 1864      
Peter Johannesson Ferm 1845 1865 1898 6' 4054 Distinktionskorpral.
Karl Laurentius Ferm 1878 1899 1919 171 cm 4056  

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.
Har du ytterligare uppgifter om ovanstående soldater, vill jag gärna ta del av dessa med källhänvisningar.

Källor:
1Annerstads Hembygdsförening. Annerstad Från Medeltid Till 2000. sidorna 91 och 105.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2017-09-11.