Ljungby kompani: Exempel på soldatens lönevillkor enligt upprättade legokontrakt

4/59 - 130/60 = legokontrakten som skrevs för de rotar som blev lediga 1859. Rote/År

1856 = medel av de tre legokontrakt som beslutades i april 1856 - omräknade till R:dr Riksmynt.
1843 = sammanfattning av villkoren för samtliga rotar vid Ljungby Komp 1843. (i R:dr Riksmynt)
(för 1843 ref. till "Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten vid Indelta
infanteriregmenterne. Andra Afdelningen: Kronobergs Regemente" Forsberg, 1844)

Rotens skyldighet (del) 4/59 27/59 117/59 6/60 105/60 111/60 129/60 130/60 1856 1843
Städja R:dr öre 4 3 3 5 5 5 6 3 3 2
Legomål R:dr öre 12 27 17 20 17 15 18 15 17 25
Årliga lönevillkor:                    
- Penningar R:dr öre 12 16 10 18 10 10 10 20 12 10
- Råg: tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t 1 24k 1t 6k 1 1t 6k 1
- Korn tunnor/kappar 1t 1t 6k 28k 1t 1 1 1t 6k 1 1 1
- Blandsäd tunnor/kappar           1t 12k        
- Havre tunnor/kappar     28k 1t       1 6k  
- Ull marker 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6
- Lin marker 6 6 6 6     6 6 6 6
- Malt kappar 9 9 12 9 6 6 9 9 10,5 9
- Julkost ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
- Bete för kor+ungnöt 2+1 3 2 2 2 3 2 2   2
- Bete för får 3 4 4 4 4 4 4 4   4
- Bete för de kor och får
som vinterfordras
                ja  
- Löv kärvar/efter behov 150     200       200 e b e b
- Kvarnskjuts efter beh e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b
- Ved lass / efter beh 6 18   16 6 8 12 12 e b 18
- Torv lass / efter beh e b e b 12 pl e b 6 e b   e b    
- Salt kappar 6 6                
                     
Vid varje möte R:dr öre     03:00              
Vid varje storläger R:dr öre     04:50              

Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-05-25.