Rotar i HamnedaNamn Komp.nr Reg.nr Anmärkning
Elinge Bäckgård 1 551  
Elinge Landbogård 2 552  
Elinge Rävagård 3 553  
Hällorna 4 554  
Hå Östergård 5 555  
Hå Bengtsgård 6 556  
Hå Torstengård 7 557  
Hå Storegård 8 558  
Öje 9 559  
Ryd Västergård 10 560  
Ryd Östergård 11 561  
Bäckaryd 12 562  
Björstorp Bosagård 13 563  
Björstorp Södergård 14 564  
Horn 15 565  

Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-05-17.