Sergeant

År 1686 var Hörda västergård i Berga sn boställe, vilket 1693 är ändrat till Haghult i Kånna socken.

Vill du läsa om bostället klicka här.

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Disgen nr Anmärkning
Per Svensson     1688 23986  
Gustaf Ruter   1688   23995  
Johan Friderich Bergman   1698 1698 23996  
Isaac Gabriel Netherwudd 1668 1698 1700 24429  
Johan Schmiedeberg d.y. 1679 1700   23997  
Werner Tranfelt     1702 24374 Till fältväbel.
Petter Lundberg   1702 1703 24376 Till fältväbel.
Elias Lillieswerd   1703 1704 24442  
Swen Runnegren   1704 1705 24293  
Isak Joensson   1705 1707 24257  
Johan Holmgreen   1705 1707 24321 Second sergeant.
Johan Holmgreen   1707 1708 24321 Sergeant, till fältväbel.
Nils Beckman   1707 1708 27:2434 Second sergeant.
Nils Beckman   1708   24443 Sergeant.
Gabriel Almgren   1708   24444 Second sergeant.
Daniel Gothilander   1709 1710 23033 Till fältväbel.
Oluf Stark   1710   24004  
Jacob Bordon     1714 24017 Till majorens kompani.
Jonas Sellman 1688 1714 1719 24006 Död 1719.
Joh. Wilh. Netherwudd 1698 1717 1718 24027 Till fänrik.
Carl Wilhelm Falkenhielm 1700 1718 1722 23495  
Sven Lagervall   1722 1722 24187  
Daniel Gothilander   1722 1723 23033 Löjtnant
Johan Gustaf von Gorgas   1723 1724 24188  
Johan Gustaf Malmeen 1701 1724 1728 23417  
Sven Ståckenberg   1728 1731 23471 Död 28/4 1731.
Nils Leonard Werre 1708 1731 1742 23413  
Johan Friedrich Cederschiöld 1712 1742 1746 23412 Befordrad till fältväbel.
Gustaf Willhellm von Lieven 1725 1746 1749 23152 Befordrad till fänrik.
Berendt Malte von Lieven   1749 1750 23979 Befordrad till fänrik.
Carl Johan von Lieven 1733 1750 1752 22816 Befordrad till fänrik.
Isac Gabriel Schiebe   1753 1769 23980  
Elias Rutger von Porat 1742 1769 1777 23673  
Jonas Magnus Reinhold von Moltzer 1754 1777 1780 24232  
Fredrik Stålhammar 1757 1780 1783 22819  
Carl Papke 1763 1783 1785 23973  
Carl Gustaf Ridderstedt 1763 1785 1789 22818  
Carl Gustaf Blommendahl 1758     13576 Utan lön 1789.
Fredric Hedenstierna 1770     22968 Utan lön 1789.
Carl Fredrich Gyllensvärd 1770     16587 Utan lön 1789.
Alexander Peter Köllerström 1752 1789 1799 24086 Död 16/7 1799.
Nils Laurin 1730   1790 24237 Död 30/6 1790.
F von Schneidau   1799 1803 24116  
C Gustaf Sparre 1786 1805 1810 222859 Greve.
J M Rudebäck 1792 1810 1810 24453  
C A Holm   1810 1815 22964 Löjtnanten.
R H von der Lanchen     1815 24118 Sergeant utan lön.
Carl I Stockenberg 1807   1816 18621 Fanjunkaren.
P A Wetterberg 1796 1817 1819 24117 Fänriken.
H Hammarberg 1803 1819 1822 22643 Fanjunkare.
A Lind   1823 1824 24125  
C J Cedersköld 1804 1825 1826 24130  
J F Thim   1826 1828 24138  
C E Törneblad   1828 1832 22414  
D Liljenberg 1813 1830 1831 24145 Utan lön.
C G Forsmark 1786 1831 1838 22639  
C Bråkenhjelm   1838 1838 24347  
C N Ramberg 1816 1836   10642 Utan lön.
J A Stenfeldt 1822 1837   22310 Utan lön.
E J Lagerbjelke 1800 1838 1841 24155  
Carl Didrik von Porath 1810 1841 1846 23409  
Elias Johan Lagerbjelke 1800 1846 1849 24155  
C von Düben 1826 1841 1842 24158 Utan lön.
Johan Rutger Gyllenpalm 1803 1849 1856 23470 Fanjunkare.
Alexander Cornelius Ficherström 1836 1854 1856 24201 Utan lön.
Carl Johan Appeltoft 1836 1855 1857 23654 Utan lön.
Fredric Malte Georg Petersson 1829 1856 1871 24093  
Johan David Björnberg 1826 1871 1874 22525  
Axel Wilhelm Schultén 1843 1874 1874 24208  
Anders Johan Ludvig Krok 1851 1874 1885 24109 Sergeant 1:a klassen.
Hugo Nikolaus Trolle 1850 1875 1878 24210 Sergeant 2:a klassen.
Carl Erland Berg 1854 1875 1878 24212 Sergeant 2:a klassen.
Otto Fredrik Wickström 1833 1878 1881 24202 Sergeant 1:a klassen.
Erik Lindström 1857 1879 1883 24218 Sergeant 2:a klassen.
Alrik Gerhard Trolle 1856 1881 1885 24217 Sergeant 1:a klassen.
Nils Peter Svensson 1849 1878   24219 Sergeant 2:a klassen.
Johan Svensson Willners 1862 1880 1881 24523 Sergeant 2:a klassen.
Georg Emil Axel Konstantin Wickström 1859 1881 1881 22222 Sergeant 2:a klassen.
Carl Henrik Johansson 1859 1881   22308 Sergeant 2:a klassen.
Magni Söderström 1855 1883 1885 24223 Sergeant 2:a klassen.
Fritz Gustav Johan Eugen Wickström 1861 1884 1894 24520 Sergeant 2:a klassen.
Sven Ludvig Wijkmark 1843 1885 1885 24224 Fanjunkare.
Magni Söderström 1855 1885   24223 Sergeant 1:a klassen.
Johan Alfred Svanholm 1851 1885 1885 24225 Sergeant 2:a klassen.
Johan Alfred Svanholm 1851 1885 1890 24225 Sergeant 1:a klassen.
Carl Gustaf Nilsson 1855 1879 1885 24226 Sergeant 2:a klassen.
Sven Samuelsson 1860 1888 1893 24489 Sergeant 2:a klassen.
Karl Edvard Andersson Bergin 1861 1888 1895 24521 Sergeant 2:a klassen.
Robert Fredrik Såndberg 1866 1889 1895 22224 Sergeant 2:a klassen.
Carl Henrik Johansson 1859 1885 1900 22308 Sergeant 1:a klassen.
Johan Gustaf Ryman 1864 1895   24519 Sergeant 1:a klassen.
Ivar Fredrik Gustav Oskar Wickström 1867 1894 1904 22247 Sergeant 2:a klassen.
Kristian Vilhelm Christensson 1875 1900 1909 24522 Sergeant 2:a klassen.

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-12.