Häggeshult fältskärsboställe (södergården)


Vid mönstring 1688 var Össjö i Södra Ljunga sn boställe.
1721 Var gården boställe för 2:e regementsfältskärsgesällen. 24/1 1722 blev tjänsten indragen till Kronan.
Gården utarrenderades av Kronan genom auktion 1808, då Daniel Lindgren för en årlig summa av 11 Riksdaler 32 skilling Banco samt 3 tunnor och 15 21/64 kappar spannmål blev kronoarrendator.
Gården såldes 1888 med tillträd 14 mars 1890 till dåvarande arrendatorn Nils Johan Rosenqvist för 3205 kr.
En utförlig beskrivning av fältskärsbostället Häggeshult finns i boken "Annerstad här hava våra fäder bott" på sidorna 17 - 22.
Fastighetsbeteckning Häggeshult 2:1.
Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 43.961', E 13° 37.230' (56.73268, 13.62051).
RT-90 X= 6291647 Y= 1366291

Vill du se flygfoto?

haeggeshult_sgd (41K)
Mangårdsbyggnaden 1853-1969.
Foto Malte Markheden 1959.

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Längd Disgen nr Anmärkning
Johan Gillner     1686   24340  
Johan Klocke   1686     24337 Avsked före 1688.
Wilhelm Mestertien         24338  
Niels Humble         23457 Gesällen ca 1693-
Hans Hindrich Bergman     1701   24339  
Claes Nilsson Wilken   1701 1704   24260 Död 2/12 1704.
Niels Bierman   1710 1711   22879 Gesällen ca 1710- 11
August Kyhl         23459 Gesällen ca 1713- 16
Joachim Zübe   1716 1718   23365 Gesällen ca 1716- 18
Johan Voltmarh 1694 1718     24030 Gesällen ca 1718-
Hind: Cristopher Dehl     1721   23454  
Indraget till kronan   1722        
Joachim Zübe   1733?     23365  
Georg Christopher Keiser   1741 1743   23333 Gesällen ca 1741- 43
Johan Anders Sääf   1743 1746   23157 Gesällen ca 1743- 46
Dionysius Rosendahl   1746 1750   23156 Gesällen ca 1746- 50
Jacob Berohn 1720 1750     22587  
Anders Larsson     1773   24333 Död 1773.
Bernt Wilhelm Kiöhlner 1757 1774     22999 Kirurg assessor 1789.
Anders Westerberg 1748 1770     23000 Gesällen ca 1780- 89
Joseph Fredrik Dahlström 1763       24239 Gesällen ca 1789- 91
Magnus Petter Norlén 1766 1791     22779 Bataljonsfältskär.
Daniel W Westrell 1775 1792     22633 Gesällen.Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-10.