Förare

År 1686 var Lilla Svenshult i Lidhult sn boställe, vilket 1693 var ändrat till Bassarås södergård.
Södergård brukades på 1860-talet av två arrendatorer, vars gårdar låg tätt tillsammans. Vid laga skifte 1868 flyttades den södra brukningsdelen 300 m söder ut, och den norra fick ligga kvar.
De friköptes från kronan 1881 samt delades i tre delar varav två finns kvar.

Bassarås söderg 3/8 mtl position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 47' 51.90" E 13° 19' 23.40" (56.79774,13.32316).
RT-90 X= 6299510 Y= 1348360

Vill du se flygfoto över förarbostället Bassarås söderg?

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".

Namn Född Antagen Avsked Disgen nr Anmärkning
Sven Larsson     1686 23987  
Zachris Elgman   1686 1696 23988  
Johan Schmiedeberg d.y. 1679 1696 1700 23997  
Gustaf Bråkenhielm 1682 1700   24434  
Petter Lundberg     1702 24376 Befordrad till sergeant.
Johan Stiernman   1702 1702 24376 Död 5 oktober.
Elias Lillieswerd   1702 1703 24442 Till sergeant.
Hans Andersson   1703 1705 24378  
Johan Holmgreen   1705 1705 24321 Till sergeant.
Nils Beckman   1705 1707 24443  
Gabriel Almgren   1707 1708 24444 Till second sergeant.
Joen Nilsson Wiggart   1708   24377  
Jacob Friberg   1709 1710 24005  
Oluf Malberg   1710 1710 24007  
Jonas Sellman 1688 1710 1714 24006 Befordrad till sergeant.
Gustaf Stråhle 1696 1714 1718 24021  
Jacob Örberg 1694 1717 1718 24019 Blev degraderad.
Petter Wimmersten 1694 1718 1719 24028 Död 1719.
Petter Biörn 1697 1718 1722 22846  
Sven Lagervall   1722 1728 24187 Avsked.
Nils Leonard Werre 1704 1728 1731 23413 Befordrad till sergeant.
Petter Biörn 1697 1731 1741 22846 Död 1741.
Gustaf Willhellm von Lieven 1725 1741 1746 23152  
Richard Georg Ödehl   1746 1753 23975 Befordrad till sergeant.
Daniel Stockenberg   1753 1757 23064 Avsked 1757.
Bengt Magnus Ingelman 1724 1757   23393  
Johan Magnus Påhlman 1741     23046  
Knut Ephraim Gise?   1760   24189 Utan lön.
Carl Stockenberg 1736 1760 1769 16556 Avsked 1769.
Rutgiert Nils Lagerbielke 1749 1769 1777 23049  
Carl Hindric Lagerbielke 1752 1777   23050  
Gustaf Adam Planting Gyllenbåga 1775     22833 Utan lön 1789.
Elias Brodin 1778 1798 1812 22402  
I Ifvendorf 1790 1812 1816 22555  
P G von Schildt 1787 1816 1818 24119  
C I Stockenberg 1807 1818 1819 18621  
A J Raab   1819 1823 24124 Fänrik.
P Kulberg   1823 1825 24131 Fänrik.
G G Gyllenhammar   1825 1825 24132 Fänrik.
C C Rhodin 1803 1825 1828 24133 Fänrik.
H O Raab 1805 1830   22558 Fänrik.
Sten A Hedenstierna 1812 1831 1833 24149 Fänrik.
Förare med rotelön där rotenummmer saknas          
J W Nork 1795   1826 24127  

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-10.