Sjukskrivna ur Ljungby Kompani under mötesperioden 1859

Befälsmötet 12 - 23 Maj 1859:
Inskriv-
ningsdag
Nr Namn Sjukdom Utskriv-
ningsdag
Sjuk-
dagar
16/5 137 Ring Bröstaffection 17/5 1
18/5 14 Björkman Ephemera 20/5 2

Regementsmötet 15/6 - 6/7 1859:

Inskriv-
ningsdag
Nr Namn Sjukdom Utskriv-
ningsdag
Sjuk-
dagar
16/6   Fanjunkare v. Porat Conjunctivity 2/7 16
16/6 54 Mörk Bröstaffection 17/6 1
16/6 93 Dahl Diarrhé 17/6 1
16/6 94 Annerstedt Fingerskada 25/6 9
16/6 138 Svensk Skafsår 23/6 7
17/6 17 Rönn Rheumatiskt. håll 18/6 1
17/6 50 Kränk Huggsår 22/6 5
18/6 23 Bolin Diarrhé 26/6 8
19/6 49 Elmqvist Ros 20/6 1
20/6 129 Rapp Diarrhé 21/6 1
21/6 118 Palm Rheumatism 24/6 3
22/6 12 Bäck Böld 23/6 1
23/6 55 Bjers Böld 24/6 1
27/6 126 Ling Scabies 29/6 2
2/7 84 Victor Ansigtsros 6/7 4
3/7 132 Nägling Diarrhé 4/7 1

Reg.mötet:
Ljungby Kompani: - korpraler och soldater: 110 man  
Antal sjuka manskap: 15 man 14 %
Antal tjänstgöringsdagar 19x110: 2 090 dagar  
Antal sjukdagar: 46 dagar 1,70 %
     
Regementets styrka: - korpraler och soldater: 871 man  
Antal sjuka manskap: 217 man 25 %
Antal tjänstgöringsdagar 19x871: 16 549 dagar  
Antal sjukdagar: 1 052 dagar 6,3 %

Förklaring på sjukdomar:
ephemera = ett kortvarigt febertillstånd;
scabis = skabb;
ansigtsros = akut infektionssjukdom, hudutslag, går i allmänhet över på ett par dagar.
Conjunctivity med granulationer = ögonsjukdom, inflammation i ögonlockens bindhinna. Är smittsam och kan vara svår att bota. Kallas också egyptisk ögon-inflammation.
Under Napoleons fälttåg till Egypten angreps många i den franska armén av denna sjukdom och förde med sig smittan hem varifrån den spreds sig till andra länder.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-05-25.