Profoss

Före 1716 fanns ingen profoss angiven i rullorna under kompaniet utan under regementstaben.
Boställe för regementets 2:e Profoss (senare 3:e) var 1688 Assareköp i Ryssby sn, vilket senare ändrades till Ekön österg. i Hinneryd socken.
Sista profosstjänsten utfördes troligen av Johan Hållfast, och därefter användes lönen till pistolsmeder och trumslagare.
Vid mönstring 1836 är profosslönen indragen till regementets löningsfond.
År 1902 inställde sig lantmätaren för uppmätning av Ekön östergård, som då arrenderades av Per Elof Lundstedt, för uppmätning och utmärkning av areal och rågångar. Under bostället fanns torpen Eriksdal, Stensholm, Brunnsö och Lindsberg samt en backstuga vid namn Dungen. Totalt var arealen var 432,15 hektar.
Position enligt WGS 84 Lat/Long: N 56° 38.905', E 13° 34.226' (56.64841, 13.57043).
RT-90 X= 6282365 Y= 1362921.

Vill du se flygfoto?

Du kan se en ansedel för varje soldat genom att markera "Disgen nr".
ekoen.jpg
Ekön östergård numera i Markaryds hembygdspark.Namn Född Antagen Avsked Disgen nr Anmärkning
Sven Knutsson     1688 24336  
Jon Persson   1688   23463  
Nils Stenling 1691   1718 24022 Död 1718.
Jöns Nilsson Ekman 1659 1719 1740 24037 Från nr 8 S.Sunnerbo kompani.
Jöran Jacobsson Bergqvist 1698 1740 1755 23449  
Eskehl Berggren 1713 1755 1766 23974 Död 1766.
Johan Johansson Rosenberg Hållfast   1766 1785 24067  
Benjamin Lundstedt 1756 1785 1788 22701 Pistolsmed.
Ynnert Bouteille 1731 1788 1790 22901 Död 12/1 1790.
Benjamin Lundstedt 1756 1790   22701 Pistolsmed.
Bengt Peter Lundstedt 1785   1816 18439 Pistolsmed.
Bengt Lindholm 1789 1816 1820 24123  
Nils Berg 1788 1820   24128 Regementstrumslagare.

Disgen nr är det nummer som jag använder i släktforskningsprogrammet DISGEN.


Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2016-05-11.